W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

RSS

P R O J E K T

UCHWAŁA NR         .      .2015

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 14 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1445), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

u c h w a l a:

§ 1

  1. Zwiększyć planowane wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę 4 045 000 zł, określone w Załączniku Nr 2 uchwały.
  2. Zmianę, o której mowa w ust.1 określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi  378 282 166 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące 332 337 229 zł,

2)      wydatki majątkowe 45 944 937 zł.

 

§ 2

  1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2015 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 4 045 000 zł.
  2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2015 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  8 877 143 zł.
  3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

-  wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie  8 360 190 zł

-  zaciągniętej pożyczki w kwocie  516 953 zł

 

§ 3

  1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  kwotę 4 045 000  zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.
  2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  8 992 268 zł.
  3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 uchwały.
  4. Zmianę, o której mowa w ust.1 określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków majątkowych o 4 045 000 zł na wznowienie wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P48-008-100  pn.” Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I- PW z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych". Powyższe środki przeznaczone zostaną na zapłatę spornych roszczeń względem wykonawcy o zapłatę należności wynikających z faktury 47/KONTR/2013 w kwocie 178 063,84 zł oraz faktury 48/KONTR/2013 w kwocie 3 866 648,48 zł. Przedmiotowe faktury nie zostały zrealizowane w całości, a dotyczyły kosztów roku 2013 i stanowią roszczenie sporne między Miastem, a firmą Bogl&Krysl z tytułu terminu realizacji zadania.

Załącznik Nr 2

Zaproponowane zmiany załącznika Nr 1 powodują zwiększenie deficytu o kwotę 4 045 000 zł. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć o tę samą kwotę zaangażowane wolne środki z lat ubiegłych.

Załączniki:

Załącznik nr 2
xlsx, 14 kB
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 14.12.2015
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 14.12.2015 14:40
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 76
Załącznik nr 1
xls, 37 kB
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 14.12.2015
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 14.12.2015 14:40
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 75
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 14.12.2015
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 14.12.2015 14:39
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 342
Drukuj Zapisz do PDF