W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

RSS

ZARZĄDZENIE Nr Or.IV.0050.644.2015

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 listopada 2015 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie  ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 

Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.2015.1515) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

zarządzam

 

§ 1

 

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

 

§ 2

Określa się:

 

a)    termin rozpoczęcia konsultacji na dzień:  26 listopada  2015 r.

b)    termin zakończenia konsultacji na dzień:  04 grudnia 2015 r.

 

§ 3

 

Forma konsultacji:

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

 

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

 

§ 5

  

Opinie w sprawie w/w projektu uchwały należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2 w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji rozpatrywane będą uzasadnione propozycje zmian w/w projektu uchwały.

 

§ 6

 

Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną  na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 7

 

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się  za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§ 8

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Kultury, Sportu i Turystyki.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki:

Protokół z konsultacji
pdf, 66 kB
Wytworzył: Anna Hetman
Data wytworzenia: 07.12.2015
Opublikował w BIP: Barbara Więckowska
Data opublikowania: 08.12.2015 12:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 152
Konsultowany projekt uchwały
doc, 35 kB
Wytworzył: Ewa Gutowska
Data wytworzenia: 25.11.2015
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 26.11.2015 10:41
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 161
Wytworzył: Ewa Gutowska
Data wytworzenia: 25.11.2015
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 26.11.2015 10:41
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 176
Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 25.11.2015
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 26.11.2015 10:41
Ostatnio zaktualizował: Barbara Więckowska
Data ostatniej aktualizacji: 08.12.2015 12:07
Liczba wyświetleń: 594
Drukuj Zapisz do PDF