W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

RSS

 

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.643.2015

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 listopada 2015 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 1515) oraz w oparciu o uchwałę nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

zarządzam

                                                          

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały Rady Miasta.

 

§ 2

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 25.11.2015 r.

b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 02.12.2015 r.

 

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały Rady Miasta na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.

 

§ 5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

 

§ 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Protokół z konsultacji
pdf, 170 kB
Wytworzył: Anna Hetman
Data wytworzenia: 07.12.2015
Opublikował w BIP: Barbara Więckowska
Data opublikowania: 08.12.2015 14:38
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 181
Konsultowany projekt uchwały
pdf, 37 kB
Wytworzył: Honorata Uchto
Data wytworzenia: 24.11.2015
Opublikował w BIP: Barbara Więckowska
Data opublikowania: 25.11.2015 15:13
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 205
Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 25.11.2015
Opublikował w BIP: Barbara Więckowska
Data opublikowania: 25.11.2015 15:13
Ostatnio zaktualizował: Barbara Więckowska
Data ostatniej aktualizacji: 08.12.2015 14:37
Liczba wyświetleń: 592
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.