W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Ruchu Oporu, stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój

RSS

UCHWAŁA  Nr ............................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia  ………………………..

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Ruchu Oporu, stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

 

Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25 – właściciela stacji redukcyjno-pomiarowej gazu II stopnia wchodzącej w skład przedsiębiorstwa, zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1098/37 stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, położonej w obrębie Szeroka, k.m. 6, celem korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do jej obsługi.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Na działce stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój nr 1098/37 znajduje się stacja redukcyjno-pomiarowa gazu II stopnia stanowiąca własność i wchodząca w skład Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25. Z uwagi na fakt, iż gestor sieci zwrócił się o ustanowienie służebności przesyłu na powierzchni 250 m2, w celu uregulowania sposobu korzystania z przedmiotowej działki, na której znajduje się urządzenie przesyłowe, przygotowano stosowną uchwałę.

Podstawę uregulowania sposobu korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do obsługi stacji redukcyjno-pomiarowej gazu II stopnia daje art. 3051 Kodeksu Cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) o treści: „Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu)”.

Służebność ta zostanie ustanowiona za odpowiednim wynagrodzeniem, określonym w oparciu
o operat szacunkowy sporządzony przez wybranego rzeczoznawcę majątkowego.

Mając powyższe na względzie należy uznać podjęcie przedmiotowej uchwały za zasadne.

Załączniki:

Załącznik do projektu uchwały
pdf, 1000 kB
Wytworzył: Barbara Madera
Data wytworzenia: 20.11.2015
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 20.11.2015 13:35
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 148
Odpowiedzialny za treść: Barbara Madera
Data wytworzenia: 20.11.2015
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 20.11.2015 13:34
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 1088
Drukuj Zapisz do PDF