W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Krasickiego

RSS

 

UCHWAŁA  Nr _____________

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia_______________

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Krasickiego

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit a, ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515) art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.
z 2015 roku, poz. 782 z późn zm.) w związku z art. 145, 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 roku, poz. 121 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

 

Wyrazić zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 3464/54 o pow. 0,0806 ha obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 2, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00046414/9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością drogi koniecznej, o przebiegu zgodnym z załączoną mapą, na czas nieoznaczony, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działki 3771/58 o pow. 0,1600 ha, obręb Jastrzębie Dolne, k.m. 2, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00033398/6.

 

§ 2

                                                                               

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności drogowej.

Ustanowienie służebności drogi ma celu skomunikowanie działki władnącej z drogą publiczną,
co spowoduje zwiększenie użyteczności nieruchomości, oznaczonej jako działka 3771/58, która jest obecnie przygotowywana do zbycia w drodze przetargu z przeznaczeniem pod budowę kompleksu
19 garaży. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwałą nr V.19.2015 z dnia 26 lutego 2015 roku wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu przysługującego Gminie Jastrzębie-Zdrój prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, niezabudowanej, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 3771/58 o pow. 0,1600 ha, obręb Jastrzębie Dolne, k.m. 2. Posiadany projekt budowlany obejmuje budowę kompleksu garażowego
na nieruchomości władnącej (działka 3771/58) jak również przebudowę nieruchomości, oznaczonej jako działka 3464/54 o pow. 0,0806 ha, obręb Jastrzębie Dolne, karta mapy 2, która ma być obciążona służebnością drogi. Przebieg przedmiotowej służebności został przedstawiony
na załączonej mapie zasadniczej, natomiast dalsze skomunikowanie z drogą publiczną – ul. Krasickiego, zapewnia wyasfaltowana droga wewnętrzna, przebiegająca po działkach 3458/58, 3462/54 zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, stanowiących własność Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym właścicieli lokali mieszkalnych i Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XII/120/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 161, poz. 3000 z dnia 26 września 2007 roku, przedmiotowy grunt położony jest w strefie oznaczonej jako 11 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
1 KP – tereny komunikacji pieszej, 28 KDX i 27 KDX – tereny ulic i dróg publicznych - ciągi pieszojezdne. Zgodnie z art. 145 Kodeksu Cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

W tym stanie rzeczy Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej opisaną służebnością.

Odpowiedzialny za treść: Barbara Madera
Data wytworzenia: 20.11.2015
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 20.11.2015 12:34
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 465
Drukuj Zapisz do PDF