W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” dla miasta Jastrzębie-Zdrój

RSS

 

UCHWAŁA NR________2015

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 z dnia __________ 2015

 

w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane” dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515), oraz art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 199, z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala  

 

§ 1

 

Przystąpić do przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

 

§ 2

 

Projektem uchwały objęty będzie teren całego miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do projektu uchwały

 

 

Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie  niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015r. poz.774) zwanej dalej „ustawą krajobrazową”, która weszła w życie 11 września 2015r., stworzyły podstawę prawną i wprowadziły dla gmin narzędzie do sformułowania „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”  jako  samodzielnego aktu prawa miejscowego. W przepisach wprowadzono definicję reklamy oraz określeń: tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, szyld.

 

Celem tego opracowania  jest stworzenie zasad mających poprawić estetykę przestrzeni publicznej oraz przeciwdziałać  zjawiskom jej degradacji (w szczególności przez postępującą ekspansję reklamy zewnętrznej). W opracowaniu zostaną ustalone warunki i termin dostosowania elementów przestrzeni publicznej do zasad i warunków w niej określonych. Możliwe będzie też ustanowienie zakazu lokalizacji reklam w pewnych obszarach.

Procedura przyjęcia uchwały w sprawie zasad jest zbliżona do procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wymaga podjęcia uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do tego opracowania przez Prezydenta Miasta.

 

Po przyjęciu zasad sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w/w przepisy upoważniają  gminę do wprowadzenia opłaty reklamowej od reklam usytuowanych i widocznych z przestrzeni publicznej, ale jest to działanie fakultatywne.  

Odpowiedzialny za treść: Barbara Madera
Data wytworzenia: 20.11.2015
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 20.11.2015 12:31
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 839
Drukuj Zapisz do PDF