W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Prezydent miasta podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych (...)

XML

Treść

INFORMACJA

Na podstawie art. 79 ust.l i art.33 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn zmianami)

PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIA ZDROJU podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa instalacji odzysku części stałych z zawiesiny wodno-mułowej zawierającej ziarna o wymiarach poniżej 25 um".

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie KWK „Jas-Mos" przy ul. Górniczej 1 w Jastrzębiu Zdroju.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zostało wszczęte z dniem 23 lipca 2010 r.. Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji odzysku części stałych z zawiesiny wodno-mułowej zawierającej ziarna o wymiarach poniżej 25 firn. Przedsięwzięcie realizowane będzie w całości granicach miasta Jastrzębie Zdrój.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, do wydania opinii Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy, które wyłożone będą w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój Al. Piłsudskiego 60 w pokoju nr 515A, V piętro oraz o możliwości składania uwag i wniosków, w terminie od 02.08.2010 r. do 23.08.2010 r. do wniosku i raportu oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski można składać na piśmie, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej os.um@jastrzebie.pl w terminie j.w. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane