W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Jastrzębie-Zdrój

RSS

PROJEKT

UCHWAŁA Nr

Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój

z dnia ................

 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Jastrzębie - Zdrój

 

     Na podstawie art. 40 ust. 8, 9 ustawy w związku z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 260 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust.2 pkt. 15, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie–Zdrój

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

 

§ 1

 

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta Jastrzębie - Zdrój w następujący sposób:

 

1. Za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego dla prowadzenia robót nad, pod i naziemnych w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, a także za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wyszczególniono w niniejszej uchwale:

 

 

Element pasa drogowego

Kategoria drogi

 

Wojewódzka

 

Powiatowa

 

Gminna

Jezdnia do 20% szerokości

1,50 zł

1,20 zł

1,00 zł

Jezdnia od 20% szerokości do 50% szerokości

4,50 zł

3,00 zł

2,00 zł

Jezdnia powyżej 50% szerokości

7,50 zł

4,50 zł

3,00 zł

Pobocze, chodnik, plac, zatoka, ścieżka rowerowa

1,50 zł

1,20 zł

1,00 zł

Inne elementy pasa drogowego

1,20 zł

1,00 zł

0,80 zł

 

2. Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z wyjątkiem reklam ustala się następujące stawki  opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni rzutu poziomego obiektu:

 

Rodzaj obiektu

Kategoria drogi

Wojewódzka

Powiatowa

Gminna

Handlowy, usługowy

 

nadziemny

2,00 zł

1,50 zł

1,00 zł

Inny

1,40 zł

1,00 zł

0,80 zł

Handlowy, usługowy

Podziemny – podziemia wraz przylegającymi wejściami

 

0,01 zł

 

0,01 zł

 

0,01 zł

Inny

 

0,01 zł

 

0,01 zł

 

0,01 zł

 

 

3. Za umieszczanie w pasie drogowym reklam ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień umieszczania 1m2 powierzchni reklamy jednostronnej:

 

 

Rodzaj obiektu

Kategoria drogi

Wojewódzka

Powiatowa

Gminna

 

Reklama

 

3,00 zł

 

2,00 zł

 

1,60 zł

 

 

4. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące stawki opłat  rocznych za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia.

 

Element pasa drogowego

Kategoria drogi

 

Wszystkie elementy pasa drogowego

z wyjątkiem obiektów mostowych

 

 

 

nadziemne

Wojewódzka

Powiatowa

Gminna

 

40,00 zł

 

30,00 zł

 

20,00 zł

 

podziemne

 

30,00 zł

 

20,00 zł

 

10,00 zł

     

 Na obiektach mostowych

 

160,00 zł

 

70,00 zł

 

40,00 zł

 

5.  W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym ustala się następujące opłaty:

a) Za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego dla prowadzenia robót nad, pod i naziemnych w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg -0,20 zł w każdej kategorii drogi.

b) Za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia nadziemnego i podziemnego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego opłata roczna wynosi:

–    20 zł - drogi wojewódzkie i powiatowe

–     10 zł – drogi gminne

 

  § 2

 

1. Tracą moc uchwały Rady Miasta:

- Uchwała nr LVII/721/2010 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Jastrzębia - Zdrój

- Uchwała nr IV.35.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/721/2010 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Jastrzębie – Zdrój.

 

2. Dla spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie uchwały stosuje się przepisy o których mowa w ust.1.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta  Jastrzębie - Zdrój

§ 4

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  województwa śląskiego.


UZASADNIENIE

 

 Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (teksy jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę, o czym stanowi art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Na podstawie delegacji, zamieszczonej w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Przedłożony projekt uchwały jest odpowiedzią na wniosek Miejskiego Zarządu Nieruchomości, zaakceptowany przez Prezydenta Miasta, dotyczący obniżenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pod obiekty handlowe w tzw. „Przejściach podziemnych A i B”.

Po przeanalizowaniu sytuacji Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji proponuje obniżenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pod obiekty handlowe podziemne w wysokości 0,01 zł/m2 /dzień za drogi powiatowe jak i gminne jednocześnie klasyfikując obiekty nadziemne w „przejściach A i B”, jako wejścia do podziemi.

Ponadto wykorzystując fakt zmiany uchwały, zgodnie z dyspozycją art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych ustalono stosowne stawki opłat dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Wytworzył: Maria Pilarska
Data wytworzenia: 15.04.2015
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 15.04.2015 12:11
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 15.04.2015 12:13
Liczba wyświetleń: 1717
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.