W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój (po autopoprawce)

RSS

 

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE


UCHWAŁA NR ……….2015

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz.U. z 2015 roku poz. 92)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić następujące zmiany:

  1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
  2.  Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat.

 


 

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 26 marca 2015 roku

  

W związku ze zmianami budżetu Miasta opisanymi poniżej proponuje się:

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić zmiany wynikające:

1)     z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok przygotowanej na sesję w dniu 23 kwietnia bieżącego roku, tj.

- zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 47 930 zł,

- zwiększyć wydatki budżetu Miasta o kwotę 47 930 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszyć
o kwotę 13 320 zł, a wydatki majątkowe (przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie) zwiększyć o kwotę 61 250 zł,

2)     ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu kwietniu, tj.

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 262 325 zł,

- zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę 262 325 zł.

 

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2015 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Limit wydatków majątkowych:

Na lata 2017-2024 został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w następujących wysokościach:

- w 2017 roku: o 92 259 zł i wynosi 8 978 085 zł,

- w 2018 roku: o 50 010 zł i wynosi 15 138 471 zł,,

- w 2019 roku: o 53 132 zł i wynosi 17 027 774 zł,,

- w 2020 roku: o 56 291 zł i wynosi 13 551 269 zł,,

- w 2021 roku: o 56 291 zł i wynosi 14 381 541 zł,,

- w 2022 roku: o 56 291 zł i wynosi 14 615 541 zł,,

- w 2023 roku: o 56 291 zł i wynosi 14 855 541 zł,,

- w 2024 roku: o 56 291 zł i wynosi 15 101 541 zł.

Wynik budżetu, który w 2016 roku stanowi deficyt, zmniejszył się o kwotę 44 363 zł i wynosi
769 811 zł. Stanowi to 0,23% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami zwrotnymi. Od  2017 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

W Przychodach kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia w 2016 roku zostaje zmniejszony o kwotę  44 363 zł i wynosi 520 909 zł.

W Rozchodach zmniejszona zostaje o 44 363 zł kwota kredytu komercyjnego planowanego do spłaty w 2017 roku i wynosi 520 909 zł.

Kwota długu zmniejsza się na koniec 2016 roku o kwotę 44 363 złi wynosi 32 115 599 zł. Planuje się, że jego spłata w 2016 roku pokryta zostanie z przychodów zwrotnych, natomiast od 2017 roku zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetowej.

 

Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja
o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b”
- w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasto Jastrzębie-Zdrój spełnia relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

 

W  załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonać następujących zmian:

W zakresie wydatków majątkowych  na programy, projekty lub zadania pozostałe
w przedsięwzięciu wieloletnim „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego” zwiększyć wydatki planowane do poniesienia w 2015 roku oraz limit zobowiązań
o 61 250 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia pełnego finansowania projektu przebudowy ul. Wyzwolenia w wysokości po wyborze oferty w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Wobec tego plan wydatków na 2015 rok wynosi 206 000 zł, na 2016 rok 150 000 zł, a limit zobowiązań 356 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wyniosą 356 000 zł,

 


 

PROJEKT

 

UCHWAŁA NR ……….2015

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz.U. z 2015 roku poz. 92)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić następujące zmiany:

  1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
  2.  Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone
    w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE:

 

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat.

 

Załączniki:

Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 23.04.2015
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 23.04.2015 09:05
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 105
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 23.04.2015
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 23.04.2015 09:04
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 103
Załącznik nr 3
docx, 42 kB
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 08.04.2015
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 08.04.2015 13:29
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 110
Załącznik nr 1 i nr 2
xlsx, 91 kB
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 08.04.2015
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 08.04.2015 13:28
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 133
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 08.04.2015
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 08.04.2015 13:27
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 23.04.2015 09:05
Liczba wyświetleń: 532
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.