W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju

RSS

PROJEKT

    UCHWAŁA NR ...................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ......................................

w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju

     Na podstawie § 22 ust. 1, 2 i 3 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 1997 Nr 104, poz.664 z późn. zm.),  art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), po konsultacjach z organizacjami związkowymi działającymi w jednostkach oświatowych Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

  1. Zamiar likwidacji z dniem 30 września 2015 r. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju.
  2. Likwidacja nastąpi poprzez zaprzestanie rekrutacji w roku szkolnym 2015/2016 i likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

 

W latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju nie przeprowadzono naboru. Obecnie w NKJO kształci się w systemie dziennym 12 słuchaczy na kierunku język angielski (1 oddział), którzy zakończą edukację 30 września 2015 r., tj. w terminie likwidacji jednostki. Zgodnie z art. 261b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (jt.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) z dniem 30 września 2015 r. traci moc porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Uniwersytetem Śląskim w sprawie opieki naukowo-dydaktycznej, które gwarantowało absolwentowi Kolegium, po zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskaniu dyplomu Kolegium, możliwość ubiegania się o tytuł zawodowy licencjata, który daje kwalifikacje do pracy w szkole (egzamin licencjacki odbywał się przed komisją uniwersytecką powołaną przez Rektora uczelni). Przepisami ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 202 poz. 1553) umożliwiono zmianę statusu zakładów kształcenia nauczycieli poprzez włączenie ich w struktury szkolnictwa wyższego. Podejmowane przez Miasto Jastrzębie-Zdrój działania (próby włączenia NKJO w struktury uczelni wyższych lub zatrudnienia kadry nauczycielskiej NKJO w ośrodkach zamiejscowych) nie przyniosły zamierzonego efektu. Zwrócono się w tej sprawie do władz Uniwersytetu Opolskiego, podejmowano rozmowy z AGH oraz UJ. Utworzenie zamiejscowego ośrodka dydaktycznego UO nie powiodło się, a pozostałe szkoły wyższe nie wyraziły zainteresowania propozycją.

Aktualnie w NKJO zatrudnionych jest czterech nauczycieli (w tym trzech w pełnym wymiarze godzin) w łącznym wymiarze 3,83 etatu oraz  dwóch pracowników administracji i trzech obsługi, którzy realizują łącznie 2,5 etatu. Zwolnionym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi zostaną wypłacone odprawy zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Zgodnie z § 22 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 1997 Nr 104, poz.664 z późn. zm.) organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić słuchaczy, właściwego kuratora oświaty oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o zamiarze likwidacji. Podjęcie uchwały intencyjnej umożliwi dotrzymanie terminu realizacji wskazanego powyżej obowiązku.

 

Wytworzył: Andrzej Pawłowski
Data wytworzenia: 16.02.2015
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 16.02.2015 13:21
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2015 13:22
Liczba wyświetleń: 758
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.