W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

RSS

PROJEKT

 

UCHWAŁA NR  ……………...2015

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia …………………..2015 r.

 

w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Na podstawie art. 20 c ust. 4, 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój:

 

1) Dziecko 5-letnie lub odroczone od obowiązku szkolnego zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane przedszkole jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania – 20 pkt.

2) Dziecko 4-letnie zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane przedszkole jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania – 15 pkt.

3) Dziecko 3-letnie zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane przedszkole jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania – 10 pkt.

4) Dziecko obojga rodziców czynnych zawodowo lub uczących się w trybie dziennym – 1 pkt.

 

§ 2

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:

1) Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu dziecka na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój i w odległości najbliższej wskazanego przedszkola.

2) Oświadczenie o wykonywaniu pracy w ramach stosunku pracy, względnie w innej formie, bądź prowadzeniu działalności gospodarczej (rolniczej) przez obojga rodziców lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz dyrektorom publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie z art. 20 c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):

ust. 4

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

ust. 6

Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

W związku z cytowanymi powyżej fragmentami wymienionej ustawy, organ prowadzący zobowiązany jest do podjęcia uchwały określającej kryteria naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz odpowiadającej im liczby punktów.

 

 

Wytworzył: Andrzej Pawłowski
Data wytworzenia: 16.02.2015
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 16.02.2015 13:18
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2015 13:19
Liczba wyświetleń: 281
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.