W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowych od osoby fizycznej

RSS

PROJEKT

 

UCHWAŁA  Nr ............................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ..................................... r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności     nieruchomości gruntowych od osoby fizycznej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        (t. j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.  z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numerze 1434/38 o pow. 0,3600 ha, obręb Jastrzębie Dolne, karta mapy 1, zapisanej w KW GL1J/00019713/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Osoba fizyczna złożyła wniosek  o wykup nieruchomości gruntowej, o numerze 1434/38 i powierzchni 0,3400 ha, obręb Jastrzębie Dolne, karta mapy 1, zapisanej w KW GL1J/00019713/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, na podstawie art.13 ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.   o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.). Ww. nieruchomość gruntowa powstała z podziału działki o numerze 1358/38, która została podzielona na następujące działki ewidencyjne: 1433/38 o pow. 0,0017 ha (została przejęta pod drogę publiczną na rzecz Województwa Śląskiego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego o sygn. IF/IIIa/5340/36/10 z dnia 1 lutego 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap II”) oraz działkę 1434/38 o pow. 0,3600 ha (pozostała część nieruchomości).

W wyniku ww. podziału nieruchomości gruntowej, działka o numerze 1434/38 utraciła dostęp do drogi publicznej,  w związku z tym nie może być wykorzystywana przez właściciela w dotychczasowy sposób, który zawnioskował o jej wykup. Na podstawie  art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) właściwy zarządca drogi tj. Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, jest obowiązany do nabycia na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego pozostałej części nieruchomości jeżeli przejęto pod inwestycję drogową część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele.

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie-Zdrój, Uchwała nr XII/121/2007 Rady Miast Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Pochwacie o symbolu roboczym P74, w Jastrzębiu-Zdroju, nieruchomość gruntowa o numerze 1434/38 znajduje się  w  strefie:

1ZR - tereny zieleni nieurządzonej i tereny rolnicze o znaczeniu bioklimatycznym.

 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty strony oraz fakt, że została spełniona ustawowa przesłanka wynikająca z  art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.), uznać należy za zasadne nabycie od wnioskodawcy przedmiotowej nieruchomości gruntowej.

Prezydent Miasta przedkłada zatem  Radzie Miasta projekt niniejszej uchwały, celem uzyskania zgody na jej nabycie do gminnego zasobu nieruchomości.

Wytworzył: Daniel Zarzycki
Data wytworzenia: 12.02.2015
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 12.02.2015 13:35
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 12.02.2015 13:37
Liczba wyświetleń: 2195
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.