W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Opłaty targowe, określenie sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz zwolnienie z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży

RSS

UCHWAŁA NR II.8.2014
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 4 grudnia 2014 r.
w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2015 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a), pkt 2 oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 849) w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:
§ 1.

1. Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej w roku 2015 od każdej osoby dokonującej sprzedaży na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój z niżej wymienionych stoisk handlowych wynosi odpowiednio:
1) na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka i na Os. 1000-lecia:

 

Lp.

Rodzaj stanowiska

Wysokość stawki

W miesiącu styczniu i lutym

W okresie od marca do grudnia

1

z kosza, z ręki

1,90 zł

3,80 zł

2

stragan handlowy branży spożywczej

5,90 zł

11,80 zł

3

stragan handlowy branży przemysłowej

6,70 zł

13,40 zł

4

niezabudowany stół handlowy

6,70 zł

13,40 zł

5

zabudowany stół handlowy

0,50 zł

1,00 zł

6

szczęka handlowa branży spożywczej

6,70 zł

13,40 zł

7

szczęka handlowa branży przemysłowej

7,80 zł

15,50 zł

8

stanowisko samochodowe dla samochodów o ładowności do 2,5 tony włącznie

7,00 zł

13,90 zł

9

stanowisko samochodowe dla samochodów o ładowności powyżej 2,5 tony

9,60 zł

19,20 zł

10

namiot osłaniający meble

12,00 zł

24,00 zł

11

kiosk handlowy bez względu na branżę za każdy rozpoczęty1 m2 zajętej powierzchni

0,06 zł

0,06 zł

12

inne stanowiska handlowe

4,80 zł

9,60 zł2) sprzedaż ptaków i zwierząt innych niż domowe - 4,00 zł
3) każde stoisko zajmujące powierzchnię do 1 m2 i od każdego następnego rozpoczętego 1 m2 zajętej powierzchni
zlokalizowane w każdym innym miejscu niż określone w § 1 ust. 1 pkt 1 – 50,00 zł.
4) sprzedaż artykułów antykwarycznych podczas trwania „giełdy staroci” w każdą trzecią niedzielę miesiąca na
targowisku miejskim przy ul. A Bożka w Jastrzębiu – Zdroju. - 4,00 zł
5) sprzedaż dokonywana w czasie trwania odpustów parafialnych w miejscach wyznaczonych na terenie miasta
Jastrzębie – Zdrój, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej
powierzchni gruntu - 10,00 zł
2. Użyte w ust.1 pkt 1) określenie „ inne stanowiska handlowe“ oznacza miejsce wyznaczone linią na
nawierzchni przeznaczone do ustawienia wieszaków, stolików, regałów handlowych itp.


§ 2.

Przy sprzedaży kwiatów, drzewek ozdobnych i owocowych opłatę targową pobiera się jak dla stoisk branży przemysłowej w zależności od typu stanowiska handlowego w wysokościach określonych w §1 ust. 1 pkt 1).

§ 3.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.


§ 4.

Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu - Zdroju ul. Dworcowa 17 D.

§ 5.

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w czasie trwania imprez organizowanych na terenie Parku Zdrojowego im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu – Zdroju, w miejscach wyznaczonych przez organizatora lub współorganizatorów tych imprez, w których odbywają się powyższe imprezy.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Wytworzył: Łukasz Kasza
Data wytworzenia: 04.12.2014
Opublikował w BIP: Monika Dudacy
Data opublikowania: 09.02.2015 15:05
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 10.02.2015 12:57
Liczba wyświetleń: 1057
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.