W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku oraz ustalenia planu tych wydatków

RSS

PROJEKT

 

UCHWAŁA  NR .........   2014

Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój

z dnia 30 grudnia  2014 roku

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku oraz ustalenia planu

tych wydatków

                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz.U.  z 2013 roku poz. 594  ze zmianami) oraz art. 263  ustawy  z dnia  z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami)

 

 Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

 

uchwala:

§ 1

Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku oraz plan finansowy tych wydatków   zgodnie z Załącznikiem.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie – Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

  1. Zadanie – „Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5-7”.

W roku 2014 została podpisana umowa nr 25/DL/2014 z 9.05.2014 roku na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Moniuszki 1-3 5-7. Do tej pory Wykonawca opracował koncepcję parkingu oraz dokumentację projektową W dniu 13.11.2014 r. Wykonawca złożył dokumentację projektową wraz  z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do Wydziału Architektury UM w Jastrzębiu-Zdroju. Wydział Architektury w dniu 04.12.2014 r. wydał postanowienie w sprawie realizacji w/w inwestycji (wg informacji Wykonawcy, firma Inwestprojekt otrzymała postanowienie w dniu 18.12.2014 r.),  w którym m.in. zobowiązuje inwestora (pełnomocnictwo otrzymał Wykonawca) do doprowadzenia projektowanego parkingu do zgodności z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 19 (konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów Prawa budowlanego, które wydaje Minister Infrastruktury) oraz uzgodnienia z zarządcą drogi publicznej przebudowy zjazdu oraz lokalizacji urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową a także konieczność uzgodnienia projektu na Naradzie Koordynacyjnej. W postanowieniu wyznaczono datę uzupełnienia dokumentacji na dzień 24.12.2014 r.

Proponuje się zatem przeniesienie planu wydatków w wysokości 3 075 zł jako wydatki niewygasające na rok 2015.

 

  1. Zadanie – „Przebudowa budynku starej szkoły przy Zespole Szkół Nr 12 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.

Zgodnie z umową Wykonawca zakończył realizację etapu dotyczącego części dydaktycznej. Z uwagi na znaczną ilość robót dodatkowych, ujawnionych w trakcie tego etapu i koniecznych do wykonania przed oddaniem części dydaktycznej w użytkowanie, prace które zamierzał wykonać w drugim etapie musiały ulec przesunięciu i będą wykonane w pierwszym kwartale 2015 roku.  Proponuje się zatem przeniesienie planu wydatków w wysokości 300 000 zł jako wydatki niewygasające na rok 2015.

 

  1. Zadanie – „Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” i zadanie „Budowa i modernizacja boisk”

Z uwagi na zmianę w miesiącu wrześniu 2014 roku ustawy dotyczącej obowiązku występowania o przekwalifikowanie gruntów rolnych  decyzja o pozwolenie na budowę została wstrzymana i wydana zostanie najwcześniej w styczniu 2015 roku. 

Proponuje się zatem przeniesienie planu wydatków w wysokości 78 855 zł jako wydatki niewygasające na rok 2015.

 

  1. Zadanie – „Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”

Po podpisaniu umowy Wykonawca deklarował, że do końca roku 2014 ukończy prace związane z konstrukcją budynku i większością zewnętrznych instalacji. Z uwagi na braki personalne i logistyczne wystąpiło dwumiesięczne opóźnienie robót. W związku z tym w 2014 roku nie zostanie wykonany planowany zakres prac.

Proponuje się zatem przeniesienie planu wydatków w wysokości 550 000 zł jako wydatki niewygasające na rok 2015.

  1. Zadanie – „Oddymianie przedszkoli”, „Termomodernizacja obiektów oświatowych”, Remont przedszkoli”

W związku z usterkami, które Wykonawca zobowiązał się usunąć do dnia 31 grudnia br. wypłata wynagrodzenia za roboty budowlane może nastąpić dopiero w 2015 roku.

Proponuje się zatem przeniesienie planu wydatków w wysokości 271 144 zł jako wydatki niewygasające na rok 2015.

 

 

 

Załączniki:

Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 23.12.2014
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 23.12.2014 14:16
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 85
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 23.12.2014
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 23.12.2014 14:15
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2014 14:16
Liczba wyświetleń: 202
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.