W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogę powiatową oraz uchylenie uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój NR IV.40.2013 z dnia 26 marca 2013 roku

RSS

PROJEKT

 

UCHWAŁA  Nr .......................

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia................................. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogę powiatową oraz uchylenie uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój NR IV.40.2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Szotkowickiej w zakresie dotyczącym sprzedaży działki 2004/50 o pow. 0,0885 ha oraz udziału w drodze oznaczonej jako działka 1999/50 o pow. 0,1098 ha w wysokości 1/7 prawa własności.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami ), art. 6 pkt 1, art. 131 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.), art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 687 z późn. zm.).

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na przyznanie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 2004/50 o pow. 0,0885 ha, obręb Moszczenica, k.m. 6, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szotkowickiej, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00007502/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, oraz udziału w drodze stanowiącej działkę nr 1999/50 o pow. 0,1098 ha w wysokości 1/7 prawa własności, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00045029/6 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, jako nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania przysługującego byłym właścicielom działek 3187/120 o pow. 0,0009 ha, 3189/120 o pow. 0,0096 ha, 3191/123 o pow. 0,0054 ha przejętych pod drogę powiatową ul. Komuny Paryskiej na mocy decyzji 401/ZRiD/2013 z dnia 27 września 2013 roku o sygn. Ar.6740.386.2013 utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Śląskiego o sygn. IFXIII.7821.31.2013 z dnia 28 lutego 2014 roku.

 

§ 2

 

Wyrazić zgodę na uchylenie uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój NR IV.40.2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Szotkowickiej w zakresie dotyczącym sprzedaży działki 2004/50 o pow. 0,0885 ha oraz udziału w drodze oznaczonej jako działka 1999/50 o pow. 0,1098 ha w wysokości 1/7 prawa własności.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Miasto Jastrzębie-Zdrój przejęło na własność na mocy decyzji 401/ZRiD/2013 z dnia 27 września 2013 roku o sygn. Ar.6740.386.2013 utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Śląskiego o sygn. IFXIII.7821.31.2013 z dnia 28 lutego 2014 roku działki 3187/120 o pow. 0,0009 ha, 3189/120 o pow. 0,0096 ha, 3191/123 o pow. 0,0054 ha pod rozbudowę ulicy Komuny Paryskiej.

W trakcie postępowania o wypłatę odszkodowania za przedmiotowe działki byli właściciele wnieśli o przydzielenie im nieruchomości zamiennej w postaci działki  2004/50 o pow. 0,0885 ha, oraz udziału w drodze stanowiącej działkę nr 1999/50 o pow. 0,1098 ha w wysokości 1/7 prawa własności. Obie działki stanowią własność Gminy Jastrzębie-Zdrój. Swoją prośbę argumentowali tym, że w wyniku rozbudowy ulicy Komuny Paryskiej powstanie przystanek autobusowy, który uniemożliwi im wykorzystanie ich działki jako działki budowlanej. Wnioskodawcy zobowiązali się pokryć dopłatę wynikająca z różnych wartości nieruchomości.

Przyznanie nieruchomości zamiennej odbywa się na podstawie art. 131 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi: „1. W ramach odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą, odpowiednia nieruchomość zamienna. 2. Nieruchomość zamienną przyznaje się z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa, lub z zasobu nieruchomości odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz tej jednostki. 4. Różnicę między wysokością odszkodowania ustalonego w decyzji a wartością nieruchomości zamiennej wyrównuje się przez dopłatę pieniężną.”

 

Przejęte przez Miasto Jastrzębie-Zdrój działki były przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej na pow. 0,0107 ha, oraz pod tereny ulic i dróg publicznych na pow. 0,0052 ha.

 

Aby powyższe było możliwe konieczne jest również uchylenie uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój NR IV.40.2013 z dnia 26 marca 2013 roku w zakresie dotyczącym sprzedaży działki 2004/50 o pow. 0,0885 ha oraz udziału w drodze oznaczonej jako działka 1999/50 o pow. 0,1098 ha w wysokości 1/7 prawa własności.

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przychylając się do złożonego wniosku, Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogę powiatową.

Wytworzył: Daniel Zarzycki
Data wytworzenia: 29.10.2014
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 29.10.2014 12:12
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 29.10.2014 12:13
Liczba wyświetleń: 697
Drukuj Zapisz do PDF