W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Jastrzębiu-Zdroju (projekt po autopoprawce)

RSS

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

 

UCHWAŁA NR ....................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia .................... 2014 r.

 

w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Jastrzębiu-Zdroju

 

Na podstawie: art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013r. poz. 595 j.t. z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013.poz. 885 j.t. z późn. zm), art. 12 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 107 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013, poz. 135 j.t. z poźn. zm).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 30 listopada 2014 r. zlikwidować jednostkę budżetową - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą tj.: Rodzinny Domu Dziecka z siedzibą w Jastrzębiu- Zdroju przy
ul. Cieszyńskiej 5.

 

§ 2

Mienie likwidowanej jednostki przechodzi na rzecz jednostki budżetowej tj.: Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 3

Należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki stają się należnościami i zobowiązaniami Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Dokumentację zlikwidowanej jednostki przechowuje Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR …………. 2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ……………... 2014r.

 

Zgodnie z art. 107  ust. 1  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013 r. poz. 135 j.t. z póź. zm.) podmiot prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą nie może jej zlikwidować bez zgody wojewody.

Biorąc pod uwagę powyższe miasto Jastrzębie-Zdrój wystąpiło z wnioskiem o wyrażenie zgody na likwidację placówki opiekuńczo-wychowawczej - Rodzinnego Dom Dziecka z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Cieszyńskiej 5. W dniu 21 października 2014 r. Wojewoda Śląski wydał decyzje nr PSII.943.3.13.2014 w sprawie zgody na likwidację placówki. Miasto Jastrzębie-Zdrój dopełniło warunków wynikających z art. 107 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy, tj.:  zapewniono właściwą pieczę zastępczą wszystkim dzieciom z tej placówki..

Nie jest możliwe dalsze prowadzenie placówki, tj.: Rodzinnego Domu Dziecka w Jastrzębiu-Zdroju, a to z uwagi na stan techniczny budynku, w którym obecnie funkcjonuje. Brak jest również osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych prowadzeniem tego typu placówki opiekuńczo-wychowawczej w innym miejscu. Ponadto, obecny dyrektor placówki w bieżącym roku nabywa prawa emerytalne. Mienie likwidowanej jednostki przechodzi na rzecz jednostki budżetowej tj.: Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne celem zakończenia procesu likwidacji Placówki

 

 

 

 

 


 

PROJEKT

 

UCHWAŁA NR ....................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia .................... 2014 r.

 

w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Jastrzębiu-Zdroju

 

Na podstawie: art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2013r. poz. 595 j.t. z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013.poz. 885 j.t. z późn. zm) w związku z art. 107 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013, poz. 135 j.t. z poźn. zm).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 5 listopada 2014 r. likwiduje się jednostkę budżetową - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą  tj.: Rodzinny Dom Dziecka z siedzibą w Jastrzębiu- Zdroju przy ul. Cieszyńskiej 5.

 

§ 2

Mienie likwidowanej jednostki przechodzi na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój i zostanie zagospodarowane zgodnie z właściwymi przepisami

§ 3

Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki stają się należnościami i zobowiązaniami Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Dokumentację zlikwidowanej jednostki przejmuje miasto Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 5 listopada 2014 r.

 

 

 

  

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR …………. 2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ……………... 2014r.

 

Zgodnie z art. 107  ust. 1  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013 r. poz. 135 j.t. z póź. zm.) podmiot prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą nie może jej zlikwidować bez zgody wojewody.

Biorąc pod uwagę powyższe miasto Jastrzębie-Zdrój wystąpiło z wnioskiem o wyrażenie zgody na likwidację z dniem 5 listopada 2014 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej - Rodzinnego Dom Dziecka z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Cieszyńskiej 5.  Miasto Jastrzębie-Zdrój dopełniło warunków wynikających z art. 107ust. 2 przywołanej wyżej ustawy, tj.:  zapewniono właściwą pieczę zastępczą wszystkim dzieciom z tej placówki..

Nie jest możliwe dalsze prowadzenie placówki, tj.: Rodzinnego Domu Dziecka w Jastrzębiu-Zdroju, a to z uwagi na stan techniczny budynku w którym obecnie funkcjonuje. Brak jest również osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych prowadzeniem tego typu placówki opiekuńczo-wychowawczej w innym miejscu. Ponadto, obecny dyrektor placówki w bieżącym roku nabywa prawa emerytalne.

Mienie likwidowanej placówki opiekuńczo – wychowawczej tj.: Rodzinnego Domu Dziecka przeznacza się na potrzeby Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Do czasu określenia przeznaczenia budynku po zlikwidowanej placówce, administrowanie budynku powierza się Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.  

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne celem zakończenia procesu likwidacji Placówki

 

Wytworzył: Halina Humeniuk
Data wytworzenia: 29.10.2014
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 29.10.2014 11:51
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 29.10.2014 11:51
Liczba wyświetleń: 756
Drukuj Zapisz do PDF