W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy Pszczyńskiej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

RSS

PROJEKT

UCHWAŁA NR ………. 2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

  z dnia ……… 2014

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy Pszczyńskiej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 518 z późn. zm.)

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

 

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1740/159 o powierzchni 0.0039 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 4 ujawniona w księdze wieczystej GL1J/00015270/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE

                                                                                                                                      

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1740/159 o powierzchni 0.0039 ha, obręb Jastrzębie Górne,. k. m. 4 ujawniona w księdze wieczystej GL1J/00015270/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działki tj. 2647/222 o pow. 0.1261 ha, 2648/211 o pow. 0,0226 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym przedmiot własności osoby fizycznej. Działka będąca przedmiotem zbycia jest w całości zagospodarowana, stanowi gospodarczą całość z nieruchomością sąsiednią, jest ogrodzona i znajduje się na niej wjazd z ulicy Pszczyńskiej.

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/;71/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdroju z 22 marca 2007r. o symbolu roboczym Bz77 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 104 poz. 2102 z dnia 18 czerwca  2007 r. – działka 1740/159  znajduje się w strefie 73 MNU- tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Ze względu na wielkość i kształt nie ma możliwości samodzielnego zagospodarowania przedmiotowej działki.

 

Biorąc pod uwagę złożony wniosek strony zainteresowanej nabyciem, Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Wytworzył: Daniel Zarzycki
Data wytworzenia: 29.10.2014
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 29.10.2014 11:49
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 29.10.2014 11:49
Liczba wyświetleń: 200
Drukuj Zapisz do PDF