Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Wykonywanie praw i obowiązków gminy w związku z informacjami o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych osób zmarłych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530                             
                       czwartek od  730 do 1700,
                         piątek od 730 do 1400

Data aktualizacji
01-04-2019 r.

Wersja:
1.0

Karta informacyjna nr M-18

Strona: 1 / 2

Wykonywanie praw i obowiązków gminy w związku z informacjami o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych osób zmarłych

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j.t.Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie w sprawie spadku po zmarłym właścicielu rachunku bankowego – załącznik nr 1.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój A 020.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego – Referat Ewidencji i Gospodarowania Mieniem budynek B, piętro IV, pok. nr  460, tel. 32 47-85-180, kierownik referatu – tel. 32 47-85-107.

 

Opłaty

Bez opłat.


Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po zweryfikowaniu dokumentów.


Tryb odwoławczy

Brak.


Uwagi

Zgodnie z art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy rachunku bankowego z przyczyn, o których mowa w art. 59a ust. 1-3, bank jest obowiązany pisemnie poinformować gminę ostatniego miejsca zamieszkania posiadacza rachunku bankowego o:

1) dacie powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku bankowego,

2) dacie wydania przez posiadacza rachunku bankowego ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, a w przypadku gdy umowa przewidywała prowadzenie więcej niż jednego rachunku - tych rachunków,

3) wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, a w przypadku gdy umowa przewidywała prowadzenie więcej niż jednego rachunku - na rachunkach,

4) kwotach i tytułach wypłat dokonanych z rachunku, a w przypadku gdy umowa przewidywała prowadzenie więcej niż jednego rachunku - z rachunków,

5) możliwości nabycia przez nią prawa do środków pieniężnych, o których mowa w pkt 3, zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - wskazując źródło i podstawę ustaleń.

Po otrzymaniu z banku zawiadomienia o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego z przyczyn wskazanych w art. 111 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.), podejmowane są czynności w ramach których kierowane są zapytania do potencjalnych spadkobierców właściciela rachunku bankowego w celu ustalenia możliwości dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku bankowym zmarłego.

Stosownie do art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca

zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.


Ochrona danych osobowych

Informacja w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dotyczącej danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie:


  1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60.
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174.
  3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia możliwości dziedziczenia przez Gminę Jastrzębie-Zdrój oraz wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku,  a także realizacji praw i obowiązków Gminy Jastrzębie-Zdrój jako spadkobiercy.
  4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
  5. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późń. zm.), lub udzielonej zgody.
  6. Dane osobowe wykorzystywane będą do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie.
  8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, a następnie właściciel danych osobowych zostanie wezwany do złożenia wymaganych dokumentów zawierających wymagane dane osobowe.

10.Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zatwierdził:                                  

Naczelnik Wydziału Daniel Zarzycki

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:                                      

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij