W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Or-IV.0050.230.2011)

RSS

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.230.2011

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 06 czerwca 2011 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591-j.t z późn. zm.) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie - Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

zarządzam

 

§1

1.  Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2.   Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

 

§2

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 7 czerwiec 2011 r.

b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 13 czerwiec 2011 r.

 

§3

1. Forma konsultacji:

a) konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Informacji, Kultury i Sportu.

 

§5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

 

§6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Informacji, Kultury i Sportu.

 

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.06.2011 09:18
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 149
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.06.2011 09:18
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 142
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.06.2011 09:18
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 144
Odpowiedzialny za treść: Olga Majkowska
Data wytworzenia: 07.06.2011
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.06.2011 09:18
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 14.06.2011 14:10
Liczba wyświetleń: 595
Drukuj Zapisz do PDF