W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój. (Or-IV.0050.219.2011)

RSS

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój

 

  

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.219.2011

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 30 maja 2011 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój.

 

Na podstawie art. 5 a, ust1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591-jt. z późn. zm.) i Uchwały Nr LVI70672010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

zarządzam

 

§1

1.  Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój.

 

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

 

§2

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 31 maja 2011 r.

b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 6 czerwiec 2011 r.

 

§3

1. Forma konsultacji:

a) konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Informacji, Kultury i Sportu.

 

§5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

 

§6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Informacji, Kultury i Sportu.

 

§9

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.05.2011 08:31
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 346
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.05.2011 08:31
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 156
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.05.2011 08:31
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 162
Odpowiedzialny za treść: Olga Majkowska
Data wytworzenia: 31.05.2011
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.05.2011 08:31
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 09.06.2011 11:15
Liczba wyświetleń: 610
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.