W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Konsultacje projektu uchwały dotyczącego przyjęcia „Regulaminu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój”

RSS

 

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jasfrzębie-Zdrój"

 

  

Zarządzenie Nr Or.-IV.0050. 152.2011

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 21.04.2011 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącego przyjęcia „Regulaminu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie - Zdrój”

 

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591–j.t. z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

z a r z ą d z a m

 

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie - Zdrój.

 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie - Zdrój”.

 

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

 

§ 2

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 22 kwiecień 2011 r.

b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 5 maj 2011 r.

 

§ 3

1. Forma konsultacji:

a) konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój.

 

§ 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Obywatelski - Referat Organizacji Pozarządowych.

 

§ 5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie – Zdrój. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione przez podmiot propozycje zmian.

 

§ 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz tablicy ogłoszeń.

 

§ 7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Obywatelskiemu - Referat Organizacji Pozarządowych.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 22.04.2011 11:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 156
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 22.04.2011 11:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 153
Protokół z konsultacji
pdf, 159 kB
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 22.04.2011 11:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 170
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kucia
Data wytworzenia: 22.04.2011
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 22.04.2011 11:08
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 09.05.2011 12:14
Liczba wyświetleń: 633
Drukuj Zapisz do PDF