W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz projektu uchwały w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego...

RSS

Zarządzenie Nr Or-IV 0050.141.2011

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 12 kwietnia 2011r.

 

w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz projektu uchwały w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka nr 1 w Jastrzębiu – Zdroju.

 

            Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591-j.t. z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LW706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

zarządzam

 

§ 1

 

1.     Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.  3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie – Zdrój a także rodzicami, opiekunami, pracodawcami, placówkami organizujących opiekę dla dzieci do 3 lat.

2.     Przedmiotem konsultacji są: projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz projekt uchwały w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka nr 1 w Jastrzębiu – Zdroju.

3.     Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektów uchwał.

 

§ 2

 

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 13 kwietnia 2011 r.

b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 20 kwietnia 2011 r.

 

§ 3

 

Forma konsultacji:

konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektów uchwał na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

 

§ 4

 

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

§ 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się  za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.04.2011 12:30
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 194
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.04.2011 12:30
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 178
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.04.2011 12:30
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 200
Data wytworzenia: 12.04.2011
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.04.2011 12:30
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 28.04.2011 12:09
Liczba wyświetleń: 568
Drukuj Zapisz do PDF