W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących... (Or. IV.0050.119.2011)

RSS

Wynik konsultacji:

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących...

 

  

Zarządzenie Nr Or. IV.0050.119.2011

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 31 marca 2011 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 

 

 Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 j.t. z późn. zm.) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

z a r z ą d z a m

                                                          

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

 

2. Przedmiotem konsultacji jest Projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym  lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

.

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w Projektu uchwały.

 

§ 2

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 1 kwietnia 2011r.

b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 14 kwietnia 2011r.

 

§ 3

1. Forma konsultacji:

a) konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w Projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Informacji, Kultury
i Sportu.

 

§ 5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

 

§ 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane  na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

.

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się   za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Informacji, Kultury i Sportu.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 01.04.2011 12:48
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 172
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 01.04.2011 12:48
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 173
Odpowiedzialny za treść: Marian Janecki
Data wytworzenia: 31.03.2011
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 01.04.2011 12:48
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 18.04.2011 14:32
Liczba wyświetleń: 561
Drukuj Zapisz do PDF