W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 435 w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminów płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

RSS

UCHWAŁA Nr XXXII/435/2008

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 23 października 2008 roku

 

w sprawie: wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminów płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) art.18a, art.19 pkt 1 ppkt f, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.Nr 121 poz.844 z 2006 roku z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta w Jastrzębiu Zdroju

uchwala:

 

§1

1. Określić wysokość stawki opłaty od posiadania psów, zwanej dalej „opłatą".

2. Określić zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty.

3. Zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa, określić inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso.

 

§2

Stawkę roczną opłaty ustala się w wysokości 60 zł od jednego psa.

 

§3

1. Opłata jest płatna bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku wniesienia opłaty w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku wniesienia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej wniesienia.

3. Wniesienie opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

§4

1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa za pośrednictwem inkasentów określonych w § 5

 

§5

1. Określić inkasentów:

1) Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju

2) Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu Zdroju

3) Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA" w Jastrzębiu Zdroju

4) Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS" w Jastrzębiu Zdroju

5) Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śl.

6) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalnik" w Chorzowie

7) Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek" w Jastrzębiu Zdroju

8) Osoby fizyczne dokonujące inkasa podatków i opłat określone w odrębnej uchwale.

 

2. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty w wysokości 5 % od zainkasowanej kwoty i wpłaconej na konto bankowe Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§6

1. Zwolnić od opłaty podatników podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych - z tytułu posiadania nie więcej niż jednego psa.
Artykuł unieważniony wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach

2. Zwolnić od opłaty osoby, które nabyły w 2009 roku psy ze schroniska dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonego przez Miasto Jastrzębie Zdrój - z tytułu posiadania tych psów

3. Zwolnienie o którym mowa w punkcie 2 przysługuje przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu nabycia.

 

§7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§8

Traci moc uchwała Nr XIX /190 / 2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie podatku od posiadania psów.

 

§9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 22.01.2013 06:57
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 23.05.2013 10:47
Liczba wyświetleń: 531
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.