W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010 do 2015 z perspektywą do roku 2032

Wersja strony w formacie XML

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-481/2010

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 20 października 2010r.


w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010 do 2015 z perspektywą do roku 2032"


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późniejszymi zmianami) oraz art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 - z późniejszymi zmianami), w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 - z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Nr XXVII/356/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Jastrzębie Zdrój -aktualizacja"


zarządzam

§1

Przyjąć do realizacji „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010 do 2015 z perspektywą do roku 2032", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§2

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska t Rolnictwa.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz.251- z późniejszymi zmianami) dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa opracowywane są plany gospodarki odpadami. Plany te określają m.in. opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, cale w zakresie gospodarki odpadami, z podaniem terminów ich osiągnięcia, zadania których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji, instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami {wskazanie źródeł finansowania planowanych działań, harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi), system gospodarowania odpadami oraz system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami. Szczególnym rodzajem odpadów niebezpiecznych wyszczególnionym w planach jest azbest.


Opracowanie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010 do 2015 z perspektywą do roku 2032" jest wypełnieniem delegacji zawartej w „Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Jastrzębie Zdrój", przyjętym Uchwałą Nr XXI/472/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2004 r., zaktualizowanym i przyjętym ponownie Uchwałą Nr XXVII/356/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Jastrzębie Zdrój- aktualizacja", gdzie w punkcie 6.4.3., jako główny kierunek działań w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest przyjęto opracowanie planu usuwania azbestu. Program określa harmonogram oraz sposoby i ilości usuwania materiałów zawierających azbest z budynków komunalnych i prywatnych, uwzględniając założone poziomy usunięcia 50% materiałów do roku 2015 oraz określa sposób postępowania z odpadami azbestowymi.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane