W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 396 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za 2003 i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój z wykonania budżetu za 2003 (XIX/396/2004)

Wersja strony w formacie XML

 

UCHWAŁA  Nr XIX/396/2004

RADY  MIASTA  JASTRZĘBIE  ZDRÓJ

z  dnia 22 kwietnia  2004 roku

 

 

w  sprawie:  rozpatrzenia     sprawozdania   z   wykonania    budżetu   miasta   Jastrzębie  Zdrój  za 2003    i   udzielenia    absolutorium   Prezydentowi    Miasta  Jastrzębie  Zdrój z  tytułu  wykonania   budżetu   za   2003   rok.

 

           

            Na  podstawie  art. 14,  art. 18  ust. 2 pkt. 4, art. 18 a ust. 3, art. 61 ust. 2 w związku z art. 42  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami),     art.   136   ust.  2    ustawy     z    dnia   26  listopada   1998 roku  o  finansach  publicznych  (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku),   oraz art. 400-421  ustawy  z  dnia 27 kwietnia   2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)  w oparciu  o  opinię  Komisji  Skarbu  oraz  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  zaopiniowany  przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową  w  Katowicach, 

 

 

                                                Rada  Miasta Jastrzębie  Zdrój 

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu  przyjąć  sprawozdanie  Prezydenta  Miasta  z  wykonania  budżetu  miasta  Jastrzębie Zdrój za  2003  rok :

 

1.Po  stronie  dochodów                                                                       153 113 874 zł

   w  tym:

    1)w części gminnej                                                                          113 996 397 zł

    2)w części powiatowej                                                                      39 117 477 

 

zgodnie  z  Załącznikiem  Nr  1, a dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, zgodnie z

Załącznikiem Nr 2.

 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje, między innymi:

     1)dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  ustawami   w wysokości 9 602 717 zł,

     2)dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie

        porozumień w wysokości 49 921zł,

     3)dotacje na realizację  zadań  wspólnych  wykonywanych  na  podstawie umów lub porozumień   z  innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  189 083 zł,

     4)dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 4 092 753 zł,

     5)dotacje z  funduszy celowych  na      realizację zadań  bieżących i inwestycyjnych w wysokości  291 358 zł,

     6)dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem funduszy

        pomocowych w wysokości 407 826 zł,

     8)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

          w wysokości  1 030 000 zł.

 

3. Po  stronie  wydatków                                                                          153 349 501 zł

    w  tym:

    1)w części gminnej                                                                                109 964 438 zł

    2)w części powiatowej                                                                             43 485 063 zł

 

      zgodnie  z  Załącznikiem  Nr  3.

4.Z wydatków, o których mowa w ust 3 przeznaczono łącznie na :

   1) Wydatki  bieżące  na kwotę                                                                   140 928 109 zł,

       w tym między innymi :

       a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych 79 398 885 zł,

       b) dotacje  dla zakładów budżetowych na zadania bieżące 1 500 095 zł,

       c) dotacje dla instytucji kultury 4 884 193 zł,       

       d) dotacje z budżetu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 846 752 zł

       c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

             zleconych ustawami 9 464 614 zł,

       d) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w wysokości 49 921 zł,

         e) wydatki na obsługę długu gminy 637 081 zł,

 

     2) Wydatki majątkowe na kwotę  12 421 392  zł, w tym:

         a) wydatki inwestycyjne 10 727 205 zł

         b) udziały 1 500 000 zł,

         c)dotacje na inwestycje 194 187 zł.

 

5. Kwota wydatków określona w ust. 3 obejmuje ponadto:

    1) wydatki  związane  z  realizacją  zadań  wspólnych  wykonywanych   na  podstawie  umów  lub  porozumień  zawartych  z  innymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego 1 141 680 zł,

    2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

         alkoholowych 969 815 zł,

    3) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych  102 733 zł.

 

 

§ 2

 

Po  rozpatrzeniu  przyjąć  zestawienie wykonanych w 2003 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją wspólnych zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie  z  Załącznikiem  Nr 4.

 

§ 3

 

Po    rozpatrzeniu       przyjąć  zestawienie  realizowanych  w  2003  roku remontów, zgodnie  z  Załącznikiem  Nr 5.

§ 4

 

 

Po  rozpatrzeniu  przyjąć  zestawienie wykonanych w 2003 roku wydatków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych miasta Jastrzębie Zdrój, zgodnie  z  Załącznikiem  Nr 6.

 

§ 5

 

Po  rozpatrzeniu  przyjąć  zestawienie wykonanych w 2003 roku dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie  z  Załącznikiem  Nr 7.

 

§ 6

 

Po  rozpatrzeniu  przyjąć  zestawienie udzielonych w 2003 roku przez miasto Jastrzębie Zdrój dotacji dla zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

 

 

 

§ 7

 

Po  rozpatrzeniu  przyjąć  zestawienie udzielonych w 2003 roku przez miasto Jastrzębie Zdrój dotacji przedmiotowych i podmiotowych, zgodnie  z  Załącznikiem  Nr 9.

 

§ 8

 

Po  rozpatrzeniu  przyjąć  zestawienie udzielonych w 2003 roku przez miasto Jastrzębie Zdrój dotacji dla instytucji kultury, zgodnie  z  Załącznikiem  Nr 10.

 

§ 9

 

Po       rozpatrzeniu       przyjąć     sprawozdanie     Prezydenta  Miasta  z  wykonania w 2003 roku po   stronie     przychodów      i     rozchodów     związanych    z      finansowaniem    deficytu budżetowego  i  rozdysponowaniem  nadwyżki  budżetowej,    zgodnie  z  Załącznikiem  Nr 11.

 

§ 10

 

Po    rozpatrzeniu     przyjąć   zestawienie  realizowanych   w   2003  roku    zadań   inwestycyjnych,  zgodnie  z  Załącznikiem  Nr 12.

 

§ 11

 

Po       rozpatrzeniu       przyjąć     sprawozdanie     Prezydenta  Miasta  z  wykonania w 2003 roku przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie  z  Załącznikiem  Nr 13.

 

§ 12

 

Po  rozpatrzeniu  zatwierdzić  sprawozdanie z wykonania  za 2003 rok przychodów i  wydatków:

 

1)Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  zgodnie  z  Załącznikiem  Nr 14,

2)Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,  zgodnie  z  Załącznikiem  Nr 15.

 

§ 13

 

Po  rozpatrzeniu  zatwierdzić  sprawozdanie z wykonania  za 2003 rok przychodów i  wydatków i  środków specjalnych jednostek budżetowych,  zgodnie  z  Załącznikiem  Nr 16.

 

§ 14

 

Po  rozpatrzeniu  przyjąć  zestawienie  etatów w jednostkach organizacyjnych miasta za 2003  rok, zgodnie  z  Załącznikiem  Nr 17.

 

§ 15

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 rok udzielić absolutorium Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój  z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.

 

§ 16

 

Zobowiązać  Prezydenta  Miasta  do  ogłoszenia  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  miasta  Jastrzębie  Zdrój  za  2003  rok  przez ogłoszenie w lokalnej  prasie.

 

§ 17

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane