W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 333 w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój (XVI/333/2004)

XML

Treść

Uchwała Nr XVI/333/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 22 stycznia 2004 r.

 

w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ust.. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

§ 1

Ustalić strefę płatnego parkowania na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój w pasie drogowym następujących ulic:

1.1 Maja.

2. Słonecznej, w rejonie ronda ulic: Słoneczna, 1 Maja, 11 Listopada, Zdrojowa.

3. Witczaka, w rejonie skrzyżowania z ulicą 1 Maja.

w której pobierane będą opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych z uwagi na występujący w tym obszarze znaczący deficyt miejsc postojowych-w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych.

 

§ 2

1.Ustalić stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, zwanej dalej „opłatą”, w wysokości:

1,50 zł. za pierwszą godzinę parkowania

1,70 zł.za drugą godzinę parkowania

2,00 zł. za trzecią godzinę parkowania

1,50 zł. za czwartą i każdą następną godzinę parkowania

2.Ustalić zerową stawkę opłaty za parkowanie oznakowanych pojazdów przystosowanych konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

3.Wprowadzić opłatę abonamentową pobieraną w formie abonamentu miesięcznego za dany miesiąc kalendarzowy w wysokości 50.00zł.

 

§ 3

Opłata pobierana będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.30, oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00.

 

§4

Opłata pobierana będzie przez inkasentów (parkingowych) działających z upoważnienia Prezydenta Miasta.

 

§5

Za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania określonych w § 2 pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00zł.

Uiszczenie opłaty dodatkowej następuje:

w formie gotówkowej:

poprzez nabycie „Druku Opłaty Dodatkowej” będącego drukiem ścisłego zarachowania

w kasie Urzędu Miasta na podstawie wezwania do uiszczenia opłaty

 

 

w formie bezgotówkowej - przelewem na konto wskazane w wezwaniu do uiszczenia opłaty.

Wzór „Druku Opłaty Dodatkowej” określi Prezydent Miasta.

 

§6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-stu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane