W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 283 w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru, wyznaczenia inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzęb (XIV/283/2003)

Wersja strony w formacie XML

UCHWALA NR XIV/283/2003

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 27 listopada 2003 r.

 

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru, wyznaczenia inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie Zdrój w 2004 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a, pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r., Nr 9 póz. 84 z późniejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój uchwala:

 

§1

1. Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej w roku 2004 od każdej osoby dokonującej sprzedaży z niżej wymienionych stoisk handlowych wynosi odpowiednio:

1) na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka, przy ul. Północnej i na os. 1000-lecia:

a)   z kosza, z ręki                                                                                       - 3,50 zł

b)   stół lub stragan handlowy branży spożywczej                             - 11,00 zł

c)   stół lub stragan handlowy branży przemysłowej                          - 12,50 zł

d)   szczęka handlowa branży spożywczej                                            -12,50 zł

e)   szczęka handlowa branży przemysłowej                                         -14,50 zł

f)    stanowisko samochodowe branży spożywczej dla samochodów o ładowności do 2,5 tony włącznie       -13,00 zł

g)   stanowisko samochodowe branży przemysłowej dla samochodów o ładowności do 2,5 tony włącznie    - 13,00 zł
h)   stanowisko samochodowe branży spożywczej dla samochodów o ładowności powyżej 2,5 tony             -18,00 zł
i)    stanowisko samochodowe branży przemysłowej dla samochodów o ładowności powyżej 2,5 tony          -18,00 zł
j)    namiot osłaniający meble                                                                  -22,50 zł
k)   sprzedaż zwierząt                                                                                - 4,00 zł
l)    kiosk handlowy bez względu na branżę za każdy rozpoczęty 1 m2 zajętej powierzchni  - 0,05 zł
m) inne stanowiska handlowe                                                                - 9,00 zł

2) na drodze dojazdowej do cmentarza komunalnego od strony ul. Podhalańskiej:

a) z kosza, z ręki                                                                                         - 5,00 zł

b) każde stoisko zajmujące powierzchnię do 2m2 i od każdego następnego
rozpoczętego 1 m2 zajętej powierzchni                                                  - 25,00 zł

3) w pozostałych przypadkach na terenie miasta:

a) z kosza , z ręki                                                                                        - 5,00 zł

b) każde stoisko zajmujące powierzchnię do 1 m2 i od każdego następnego
rozpoczętego 1 m2                                                                                    - 20,00 zł

2. Użyte w ust. 1 pkt 1) lit. l) określenie „kiosk handlowy” oznacza obiekt budowlany nie złączony trwale z gruntem, ograniczony ścianami bocznymi oraz zadaszony.

3. Użyte ust.1 pkt 1) lit. m) określenie „inne stanowiska handlowe" oznacza miejsce wyznaczone linią na nawierzchni do ustawienia wieszaków, stolików, regałów handlowych itp.

 

§2

Przy sprzedaży kwiatów, drzewek ozdobnych i owocowych opłatę targową pobiera się w zależności od typu stanowiska handlowego w wysokościach określonych w § 1 ust. 1 pkt 1) lit. c), lit e), lit. g).

 

§3

Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez:

a) Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu Zdroju ul. Dworcowa 17 D - we wszystkich miejscach, o których mowa w §1 ust. 1,

b) Straż Miejską- w miejscach, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 3.

 

§4

Ustalić miesięczne wynagrodzenie za inkaso dla Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w wysokości 40 % pobranej w danym miesiącu przez Jastrzębski Zakład Komunalny opłaty targowej.

 

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane