W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 280 w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności podatku oraz sposobu poboru na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2004 rok (XIV/280/2003)

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA Nr XIV/280/2003

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 27 listopada 2003 roku

 

w sprawie: wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności podatku oraz sposobu poboru na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2004 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust-1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roki o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 14 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz.84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) po opinii Komisji - Rada Miasta

 

uchwala:

 

§1

1. Ustalić roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 50 zł od jednego psa.

2. Ustalić połowę stawki określonej w ust.1 dla osób, które weszły w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

 

§2

1. Ustalić płatność podatku, bez wezwania, w terminie do 31 marca 2004 roku lub w ciągu 30 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

 

2. Zarządzić pobór podatku w drodze inkasa.

 

§3

1. Określić Inkasentów:

1).Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju,

2). Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu Zdroju.

3).Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA", w Jastrzębiu Zdroju

4).Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS" w Jastrzębiu Zdroju

5). Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śl.

6). Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalnik" w Chorzowie.

7). osoby fizyczne dokonujące inkasa podatków i opłat określone w odrębnej uchwale.


 

2. Określić wynagrodzenie dla inkasentów wymienionych w ust. 1 w wysokości 50% pobranego podatku.

 

§4

Ustalić, że wpłat podatku można dokonać także w kasie Urzędu Miasta oraz bezpośrednio na wskazane konto dochodów budżetu miasta.

 

§5

1. Zwolnić od podatku osoby posiadające psa w celu pilnowania obejścia nieruchomości, będące podatnikami podatku od nieruchomości, po jednym psie na nieruchomość.

2. Zwolnić od podatku osoby, które nabyły w 2004 roku, psy ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonego przez Miasto Jastrzębie Zdrój.

 

§6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§7


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane