W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 279 w sprawie zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenie za inkaso na terenie miasta Jastrzębie Zdrój (XIV/279/2003) - uchwała uchylona

Wersja strony w formacie XML
Uchwała została uchylona uchwałą nr XVII.147.2015 z dnia 26 listopada 2015r.


UCHWAŁA Nr XIV/279/2003

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 27 listopada 2003 roku

 

w sprawie: zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenie za inkaso na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 •oku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ), art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych jednolity tekst Dz. U. Nr 9, póz. 84 z 2002 raku z późniejszymi zmianami ), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200 poz.1682/, art. 6 lit. b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / jednolity tekst Dz. U. Nr 94 póz. 431 z 1993 roku z późniejszymi zmianami / po opinii Komisji Rada Miasta

 

uchwala:

 

§1

1. Zarządzić pobór podatków:

1).od nieruchomości,

2).rolnego,

3).leśnego, w drodze inkasa.

2. Pobór podatków o których mowa w ust. 1, dotyczy należności podatkowych przypadających od osób fizycznych.

 

§2

1 .Wyznaczyć na inkasentów na terenach sołectw:

1).Skrzeczkowice- Pani Marzena Paszenda

2).Ruptawa - Cisówka - Pani Irena Zachraj

3).Borynia - Pani Urszula Sobik

4).Bzie:

a). Bzie Górne - Pani Maria Piasecka

b). Bzie Dolne - Pani Małgorzata Polnik

c). Bzie Zameckie - Pan Edward Wróblewski

5). Szeroka - Pan Henryk Goraus

6). Moszczenica - Pani Urszula Kałuża

 

§3

Wynagrodzenie osób pobierających podatki w formie inkasa ustalić w wysokości 5 % od pobranych podatków wymienionych w § 1 ust. l

 

 

§4

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

 

§5

 

Traci moc:

1) uchwała Nr IV/27/2002 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenie za inkaso na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

2) uchwała Nr VII/141/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości w Dzienniku Urzędowym wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

 

 

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane