W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 278 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2004 rok. (XIV/278/2003)

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA Nr XIV/278/2003

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 27 listopada 2003 roku.

 

w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2004 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 3 samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz.84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami), po opinii Komisji Rada Miasta

 

uchwala:

§1

 

1. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od gruntów:

1). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni,

2). pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych -3,38 zł od 1 ha powierzchni,

3). oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

a).drogi - 0,07 zł od 1 m2 powierzchni,

b).zurbanizowane tereny niezabudowane - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni

4). Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,28 zł od 1 m2 powierzchni,

 

2. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części:

1). mieszkalnych - 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej -17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 3,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

4). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5). gospodarczych nie związanych z gospodarstwem rolnym - 2,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

6). znajdujących się na terenie pracowniczych ogrodów działkowych, których norma powierzchni przekracza ustaloną w przepisach prawa budowlanego - 5,81 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

7). Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 5,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

3. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od budowli lub ich części - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane