W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 271 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 14 000 000 zł (XIII/271/2003)

XML

Treść

UCHWAŁA  Nr  XIII/271/2003

RADY MIASTA   JASTRZĘBIE  ZDRÓJ

z dnia 7  listopada   2003 roku

 

 

w sprawie:  zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 14 000 000 zł.

 

           Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity tekst Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z  2001 r. z późniejszymi zmianami ), art. 48 ust. 1        pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z  2003  roku z późniejszymi zmianami), Rada Miasta   Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a :

 

1.       Zaciągnąć  kredyt  bankowy  w  wysokości    14 000 000 zł na  okres od 17 listopada 2003 roku do          17 listopada 2005 roku    w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank  Polski S.A. Oddział  Centrum w Rybniku ul. J.F. Białych 3,  z  przeznaczeniem na realizację zadań wykazanych w załączniku do niniejszej uchwały.

2.       Kredyt wymieniony w pkt 1 zaciągać i spłacać z własnych dochodów budżetowych zgodnie z poniższym harmonogramem:

·          pierwsza rata                       do dnia 17 kwietnia 2004. r.             w kwocie    400 000 

·          druga rata                            do dnia 17 lipca     2004 r.                w kwocie    400 000 zł

·          trzecia rata                           do dnia 17 października  2004 r.      w kwocie    435 000 

·          czwarta rata                         do dnia 17 kwietnia    2005. r.         w kwocie 3 450 000 

·          piąta rata                              do dnia 17 lipca  2005 r.                  w kwocie 3 450 000 

·          szósta rata                            do dnia 17 września 2005 r.             w kwocie 3 450 000 

·          siódma rata                          do dnia 17 listopada 2005 r.             w kwocie 2 415 000 

3.       Wnieść prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie  weksla własnego in blanko wraz z deklaracją  

       wekslową.

4.       Upoważnić Prezydenta Miasta  do zawarcia umowy kredytowej  w imieniu i na rzecz  gminy.

5.       Wykonanie uchwały powierzyć  Prezydentowi Miasta .

6.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                            

 

                  Wykaz zadań  do finansowania z kredytu

Nr zad.

 

Nazwa programu, zadania oraz klasyfikacji budżetowej

 

Jedn.   realiz.

Rodz. Zad.              (gmina/ powiat)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Program Nr I DROGI

 

 

8

Droga Główna Południowa 81-A1

UM/IKI

G

21

Modernizacja skrzyżowania Śląska-Wielkopolska

UM/IKI

G

10

Budowa oświetlenia ulic

UM/IKI

G

52

Modernizacja ul. Pszczyńskiej

UM/IKI

P

54

Modernizacja ul Cieszyńskiej

UM/IKI

P

55

Modernizacja AL. Piłsudskiego (III ETAP)

UM/IKI

P

11

Projekt wiaduktu ul. Świerklańska

UM/IKI

P

76

Budowa chodnika ul. Świerklańska

UM/IKI

P

78

Budowa chodnika ul. Świerczewskiego

UM/IKI

P

143

Budowa chodnika ul.Gagarina

UM/IKI

P

6

Modernizacja ul. Broniewskiego-Słoneczna

UM/IKI

P

13

Modernizacja ul. A. Krajowej

UM/IKI

P

 

Program Nr II GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA

 

 

18

Dokumentacja przyszłościowa

UM/IKI

G

 

Program Nr III UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

 

 

103

Modernizacja obiektów komunalnych (Adaptacja  Pawilonu Chirurgicznego na siedzibę Sądu Rejonowego)

UM/IKI

G

 

Program Nr IV EDUKACJA, KULTURA I SPORT

 

 

43

Modernizacja Lodowiska JASTOR

UM/IKI

G

131

Modernizacja basenu przy ZS Nr 2

UM/IKI

G

 

Program Nr VII ZAKUPY  INWESTYCYJNE

 

 

24

Monitorng wizyjny miasta

UM/IKI

G

50

Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek gminnych

UM/IKI

G

9

Zakup sprzętu medycznego dla II Oddziału Internistycznego WSS Nr 2

UM/Zd

G

 

Program Nr VIII UDZIAŁY

 

 

 

Wniesienie udziałów do JTBS "DASZEK"

UM/M

G

 

Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych

UM/M

G

 

Remonty

UM/IKI

G/P

 

 

 

Uzasadnienie

 

W Uchwale  Nr V/80/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój  z dnia 14 stycznia  2003 roku w sprawie budżetu miasta na 2003 rok określono, iż źródłem  pokrycia deficytu w 2003 roku będzie kredyt komercyjny w wysokości   17 985 000 zł.

Po dokonaniu bieżącej analizy budżetu miasta ustalono, że  potrzeby budżetowe zaspokoi  kredyt bankowy w wysokości do 14 000 000 zł i w celu jego zaciągnięcia rozpoczęto procedurę przetargową zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 144 w dniu  29 września bieżącego roku  po pozycją 62316, a następnie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta  i stronach internetowych  Miasta (29.09.2003 r.).

Dokumentację przetargową zakupiło osiem Banków.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadziła komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta  Nr OR 0152/320/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 r.

Otwarcia ofert dokonała komisja przetargowa w dniu 22 października 2003 r.  W postępowaniu złożono  cztery oferty

Wszystkie oferty spełniały wymagania stawiane przez Zamawiającego.  Najkorzystniejszą ofertę złożyła Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Centrum w Rybniku. Zgodnie z tą ofertą cenę kredytu skalkulowano na  1 198 357,08 zł przy  czym stała marża Banku wynosi 0,15 p.p. a prowizja 0,10% kwoty wykorzystanego kredytu. Wynik postępowania przetargowego  został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta w dniu 24 października bieżącego roku.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane