W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 881 w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 7 w Jastrzębiu Zdroju (XLI/881/2006)

RSS

UCHWAŁA NR XLI/881/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 7 w Jastrzębiu Zdroju

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,h’’ Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 17 ust. 4 i art. 59 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572      z późn. zm),

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Likwiduje się Gimnazjum Nr 7 w Jastrzębiu Zdroju ul. Szkolna 5.

§ 2

Rozpoczęcie likwidacji nastąpi z dniem 1 września 2006 r. Postępowanie likwidacyjne zostanie zakończone 31 sierpnia 2008 r.

§ 3

Począwszy od roku szkolnego 2006/2007 Gimnazjum Nr 7 w Jastrzębiu Zdroju ul. Szkolna 5 nie dokonuje naboru do klas pierwszych.

§ 4

Struktura organizacyjna likwidowanej szkoły w kolejnych latach obejmuje:

 - w roku szkolnym 2006/2007 klasy II i III;

 - w roku szkolnym 2007/2008 klasy III.

§ 5

Z chwilą ostatecznego zlikwidowania Gimnazjum Nr 7, uczniowie którzy nie otrzymają promocji,
z nowym rokiem szkolnym kontynuują naukę w gimnazjum, które swoim obwodem obejmuje miejsce ich zamieszkania.

§ 6

Obwód likwidowanego gimnazjum przejmuje Gimnazjum Nr 6, mające swoją siedzibę w Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju ul. Graniczna 2, za wyjątkiem uczniów wymienionych w § 4.

§ 7

Dokonać zmiany w Uchwale Nr XX/447/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 6 w Jastrzębiu Zdroju ul. Graniczna 2, polegającej na:

- § 1 otrzymuje nową treść: ,,ustalić dla Gimnazjum Nr 6 w Jastrzębiu Zdroju ul. Graniczna 2 obwód obejmujący następujące ulice:

                                   Turystyczna

                                   Jasna

                                   Szkolna’’

           

 

                       

§ 8

Dokonać zmiany w Uchwale Nr XX/446/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju ul. Wrocławska 6, polegającej na:

- w § 1, do istniejącego obwodu dodać następujące ulice:

                                   Astrów

                                   Beskidzka

                                   Bratków

                                   Cieszyńska   lewa strona nr 3 – 9 i prawa strona nr 4-20

                                   Goździków

                                   Irysów

                                   Krokusów

                                   Małopolska

                                   Narcyzów

                                   Stokrotek

                                   Wielkopolska’’             

§ 9

Zmiany w § 6 i § 7 będą następowały ewolucyjnie. Począwszy od roku szkolnego 2006/2007, każdy nowy rocznik gimnazjalistów rozpoczyna naukę w gimnazjum, zgodnie z nowym obwodem. Uczniom, którzy rozpoczęli naukę w danym gimnazjum zapewnia się kontynuację nauki do jego ukończenia.

                                  

§ 10

Po zakończeniu likwidacji, dyrektor zlikwidowanego Gimnazjum Nr 7 w Jastrzębiu Zdroju przekazuje dokumentację przebiegu nauczania dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju, zaś majątek, dokumentację administracyjno-finansową organowi prowadzącemu.

§ 11

Traci moc Uchwała Nr VII/129/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 7 w Jastrzębiu Zdroju.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2006 roku.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.03.2006 10:16
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 386
Drukuj Zapisz do PDF