W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała Nr VII/137/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju.

XML

Treść

UCHWAŁA  Nr VII/137/2003

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 20 marca 2003 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r Dz. U. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdroju,

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Przystąpić do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu opisanego w § 2.

 

§ 2

Granica obszaru objętego sporządzeniem planu określona jest na załącznikach numer 1a, 1b, zawierających opis przebiegu granic, szkic orientacyjny w skali 1/5000 stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

 

§3

Określa się następujący przedmiot ustaleń planu:

1)       przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2)       linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych,

3)       tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4)       granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

5)       zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

6)       lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

7)       zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

8)       tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,

9)       granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1a

DO UCHWAŁY NUMER VII/137/2003   
RADY MIASTA W JASTRZĘBIU ZDROJU

Z DNIA 20 MARCA 2003 ROKU

 

Opis przebiegu granic sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju

 

Granica obszaru objęta opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju rozpoczyna się od punktu 1 leżącym na przecięciu się ulicy Zdrojowej i ulicy 1 Maja.  Z punktu 1 granica opracowanie biegnie wzdłuż ulicy 1 Maja w kierunku zachodnim do punktu 2 leżącego na przecięciu się ulicy Witczaka i ulicy 1 Maja. Z punktu 2 granica opracowanie biegnie wzdłuż ulicy Witaczka w kierunku północnym do punktu 3 będącym północno-zachodnim wierzchołkiem dz. 683/77. Z punktu 3 granica opracowania biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy dz. 824/19 do punktu 4 będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem dz. 824/19 skąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy dz. 824/19 i jej przedłużenia do punktu 5 leżącego na południowej granicy dz. 877/19. Z punktu 5 granica opracowania biegnie w kierunku północno wschodnim wzdłuż północnej granicy dz. 852/41 i jej przedłużenia do punktu 6 będącego zarazem wierzchołkiem numer 7 terenu określonego w uchwale Nr XXXVII/978/2001 z dnia 29 grudnia 2001 roku Rady Miasta Jastrzębie Zdrój. Z punktu 6 granica opracowania biegnie w kierunku północnym do punktu 7 leżącego na ulicy Staszica a następnie w kierunku wschodnim wzdłuż ulicy Staszica do punktu 8. Z punktu 8 leżącego na skrzyżowaniu ulicy Zdrojowej i Staszica granica opracowanie biegnie w kierunku południowym ulicy Zdrojowej do punktu 1.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane