W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 818 w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok (XXXVIII/818/2005)

RSS

Uchwała Nr XXXVIII/818/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 24 listopada 2005 roku

 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami),  art. 109, art. art.112, art. 116, art. 117, art. 118 art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października   1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy  reformujące  administrację  publiczną  (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z 1998 roku z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

 § 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2005 oraz na lata 2006-2007 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić plan przychodów i wydatków na 2005 rok w zakładzie budżetowym, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Załącznik Nr 1

 

Proponuje się dokonać następujących zmian budżetu miasta na 2005 rok:

 

1.       Zwiększyć część oświatową subwencji ogólnej o 84 839 zł na podstawie zawiadomień Ministra Finansów, w tym:

 

-            69 839 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela w Szkołach Podstawowych Nr 3,4,9,i 21 oraz w Zespole Szkół Zawodowych i Zespole Szkół Nr 6,

-            15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 4.

 

2.       Zwiększyć dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Nr 2 o kwotę 16 131 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii.

 

3.       Zwiększyć dochody z tytułu opłat za organizowane szkolenia przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w ramach COFRAN oraz wpłat z CODN o kwotę 2 827 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

 

4.       Zwiększyć dochody z tytułu wpłaty do budżetu miasta środków w wysokości 820 zł przez PZU S.A. stanowiących zapłatę za reklamowanie firmy podczas Dni Promocji Zdrowia.

 

5.       Zmniejszyć dotację z WFOŚiGW otrzymaną na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych na tzw. „Zielone Szkoły” w miesiącu wrześniu o 500 zł w części gminnej i o 1 250 zł w części powiatowej w związku z jej rozliczeniem przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków na ten cel w Szkole Podstawowej Nr 15 i Zespole Szkół Nr 9.

 

6.       Dokonać przeniesienia planu wydatków w wysokości 1 200 zł z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska będących w dyspozycji Zarządu Osiedla Staszica z przeznaczeniem na zagospodarowanie boiska do piłki plażowej.

 

7.       Dokonać przeniesienia planu wydatków w wysokości 60 000 zł z działu 710 – Działalność usługowa do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na Zakup wymiennika ciepła w budynku ul. 1 Maja 47; środki będą przekazane w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości, jako jednostce realizującej powyższe zadanie.

 

8.       Dokonać przeniesienia planu wydatków w wysokości 100 000 zł zabezpieczonych w budżecie miasta na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi wyjazdowej z Oś. Złote Łany, które nie będzie realizowane w roku bieżącym na zadanie remontowe  pn. Remont ul. Staszica.

 

 

Załącznik Nr 2

 

W związku z proponowaną zmianą planu wydatków majątkowych w budżecie miasta 2005 roku, zapisanych w Załączniku Nr 1, dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2005 rok, tj. „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2005 oraz na lata 2006-2007 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”.

 

 

Załącznik Nr 3

 

W związku z proponowanym zwiększeniem dotacji celowej z budżetu miasta na zadanie inwestycyjne o kwotę 60 000 zł, zwiększa się plan przychodów i wydatków Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.12.2005 13:01
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 77
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.12.2005 13:01
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 293
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.