W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 814 w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru, wyznaczenia inaksenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta ... (XXXVIII/814/2005)

RSS

UCHWAŁA NR XXXVIII/814/2005

Rady Miasta  Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 24 listopada 2005 roku

 

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru,  wyznaczenia inaksenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie  miasta Jastrzębie Zdrój w 2006 r.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art 42  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a, pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r., Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

1.    Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej w roku 2006 od każdej osoby dokonującej sprzedaży z niżej wymienionych stoisk handlowych wynosi odpowiednio:

1) na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka, przy ul. Północnej  i na Os. 1000-lecia: 

a)  z kosza, z ręki                                                                           -  3,70 zł                 

b)  stół lub stragan handlowy branży spożywczej                               - 11,60 zł

c)    stół lub stragan handlowy branży przemysłowej                            - 13,20 zł

d)  szczęka handlowa branży spożywczej                                         - 13,20 zł

e)  szczęka handlowa branży przemysłowej                                      - 15,30 zł

f)  stanowisko samochodowe branży spożywczej dla samochodów

    o ładowności do 2,5 tony włącznie                                                - 13,70 zł

g) stanowisko samochodowe branży przemysłowej dla samochodów

    o ładowności do 2,5 tony włącznie                                                - 13,70 zł

h) stanowisko samochodowe branży spożywczej dla samochodów

    o ładowności powyżej 2,5 tony                                                     - 19,00 zł

 i) stanowisko samochodowe branży przemysłowej dla samochodów

    o ładowności powyżej 2,5 tony                                                     - 19,00 zł

j) namioty osłaniające meble                                                            - 23,80 zł

k) sprzedaż zwierząt                                                                       -   4,20 zł

l)      kiosk handlowy bez względu na branżę za każdy rozpoczęty 1m2

zajętej powierzchni                                                                    -   0,05 zł

     m) inne stanowiska handlowe                                                          -   9,50 zł

2) na drodze dojazdowej do cmentarza komunalnego od strony ul. Podhalańskiej:

a) z kosza z ręki                                                                            -   5,30 zł

b) każde stoisko zajmujące powierzchnię do 2 m2 i od każdego

    następnego rozpoczętego 1 m2 zajętej powierzchni                      - 26,40 zł

3) w pozostałych przypadkach na terenie miasta                       

a)  z kosza z ręki                                                                           -  5,30 zł

b) każde stoisko zajmujące powierzchnię do 1 m2 i od każdego

    następnego rozpoczętego 1 m2                                                         - 21,10 zł

2. Użyte w  ust. 1 pkt 1) lit. l) określenie „ kiosk handlowy“ oznacza obiekt budowlany nie złączony trwale z gruntem, ograniczony ścianami bocznymi oraz zadaszony.

2.      Użyte w ust. 1 pkt 1) lit. m) określenie „inne stanowiska handlowe“  oznacza miejsce wyznaczone linią na nawierzchni do ustawienia wieszaków, stolików, regałów handlowych itp .

 

 

 

 

 

§ 2

 

Przy sprzedaży kwiatów, drzewek ozdobnych i owocowych opłatę targową pobiera się jak dla stoisk  branży przemysłowej w zależności od typu stanowiska handlowego w wysokościach określonych w § 1 ust. 1 pkt 1).

§ 3

 

Terminem  płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

 

§ 4

 

 Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez:

a)  Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu Zdroju ul. Dworcowa 17 D

   - we wszystkich miejscach, o których mowa w § 1 ust. 1,

b) Straż Miejską  - w miejscach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt  3).

 

§ 5

 

Ustalić miesięczne wynagrodzenie za inkaso dla Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w wysokości 40 % pobranej w danym miesiącu przez Jastrzębski Zakład Komunalny opłaty targowej.

 

§ 6

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.12.2005 12:21
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 266
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.