W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 812 w sprawie wysokości stawki opłaty administracyjnej na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok (XXXVIII/812/2005)

RSS

UCHWAŁA NR XXXVIII/812/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie wysokości stawki opłaty administracyjnej na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (jednolity tekst Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami ), art.30 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) po opinii Komisji

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Określa się stawkę opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu:

 

1) z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój na kwotę 100,00 zł,

2)   ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój na kwotę 60,00 zł.

§ 2

Opłata administracyjna płatna jest na konto bankowe Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój przed wykonaniem czynności urzędowej, od której jest pobierana.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.12.2005 11:51
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 344
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.