W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 800 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzian (XXXVII/800/2005)

RSS

UCHWAŁA NR XXXVII/800/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 27 października 2005 r.

 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przewidziane  dla  Miasta  Jastrzębie  Zdrój na rok 2005

 

 

   Na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz  zatrudnianiu   osób  niepełnosprawnych   (Dz. U. 97 nr 123  poz. 776  z  późniejszymi  zmianami)

 

 

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

 

§ 1

 

Określić  zadania  z   zakresu  rehabilitacji zawodowej  i społecznej, na które przeznacza się  środki Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych przewidziane dla  Miasta  Jastrzębie  Zdrój  na  rok 2005, w brzmieniu stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr XXXV/766/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój  z dnia 8 września 2005 r. w sprawie  określenia  zadań  z   zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki   Państwowego   Funduszu   Rehabilitacji   Osób   Niepełnosprawnych  przewidziane  dla  Miasta  Jastrzębie  Zdrój na rok 2005

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVII/800/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 27 października 2005 r.

 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych  dla miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2005

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

Wysokość środków (złotych)

54 592

1.

Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej (art.12)

0

2.

Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę                w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb (art.26)

0

3.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40)

20 000

4.

Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art.41)

0

5.

Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (art.26)

0

6.

Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne (art.26)

34 592

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

 

1 665  634

1.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ

804 840

2.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

185 000

3.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

530 240

4.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

126 393

5.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

19 161

6.

Środki finansowe na zdania z zakresu rehabilitacji zawodowej                        i społecznej – ogółem

1 720 226 złotych

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 04.11.2005 14:33
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 309
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.