W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 643 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzian (XXX/643/2005)

RSS

 UCHWAŁA Nr XXX/643/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 

z dnia 23 marca 2005 r.

 

w sprawie  określenia  zadań  z   zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki   Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób   Niepełnosprawnych  przewidziane  dla  Miasta  Jastrzębie  Zdrój na rok 2005

 

   Na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. 97 nr 123  poz. 776 z  późniejszymi  zmianami)               

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

 

§ 1

Określić  zadania  z   zakresu  rehabilitacji zawodowej  i społecznej, na które przeznacza się  środki Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych przewidziane dla  Miasta  Jastrzębie  Zdrój  na  rok 2005, w brzmieniu stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/643/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 23 marca 2005 r.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych  dla miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2005

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

Wysokość środków (złotych)

254 592

1.

Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej (art.12)

0

2.

Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę                w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb (art.26)

200 000

3.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40)

20 000

4.

Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art.41)

0

5.

Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (art.26)

0

6.

Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne (art.26)

34 592

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

 

1 224 241

1.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ

804 840

2.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

110 000

3.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

220 240

4.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

70 000

5.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

19 161

6.

Środki finansowe na zdania z zakresu rehabilitacji zawodowej                        i społecznej – ogółem

1 478 833 złotych

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 05.04.2005 08:09
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 319
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.