W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu Zdroju


Rozpatrywanie skarg i wniosków w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Jastrzębiu  Zdroju

 

1.       Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

2.       W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

3.       W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko wnoszącego oraz zwięzły opis treści sprawy.

4.       Skargi i wnioski wpływające do Poradni są traktowane jako sprawy bardzo pilne i wymagające terminowego załatwienia.

5.       Skargi i wnioski przed ich merytorycznym załatwieniem są badane z należytą starannością, wnikliwością oraz poprzedzone rozpatrywaniem wszystkich okoliczności mających znaczenie dla ich prawidłowego załatwienia. Pracownicy Poradni, którym przekazano skargi lub wnioski w celu ich zbadania ponoszą służbową odpowiedzialność za dokonanie ustaleń niezgodnych z obiektywnym stanem spraw w nich poruszonych.

6.       Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Poradni, a także zgłaszane ustnie do protokołu są ewidencjonowane w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez referenta Poradni.

7.       Kwalifikacji skarg i wniosków oraz zlecenia ich rozpatrzenia pracownikowi dokonuje dyrektor placówki.

8.       Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

9.       Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić  ich przedmiotu, należy zażądać od wnoszącego skargę lub wniosek złożenie wyjaśnienia lub uzupełnienia w określonym 7-dniowym terminie z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez biegu.

10.   Skargi i wnioski, które nie wymagają zbierania dowodów postępowania wyjaśniającego oraz badania akt powinny być rozpatrzone niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni. Każda skarga i wniosek bez względu na trudności związane z przygotowaniem odpowiedzi na jej treść, powinna być załatwiona w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania skargi lub wniosku. W razie nie załatwienia skargi w powyższym terminie organ załatwiający sprawę obowiązany jest zawiadomić stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

11.   Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza ich złożenie, jeśli żąda tego wnoszący.

12.   Rejestr skarg i wniosków w Poradni zawiera:

·         liczbę porządkową

·         datę wpływu

·         nazwisko i imię (nazwę) wnoszącego i jego adres

·         przedmiot skargi lub wniosku

·         nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie sprawy

·         datę ostatecznego załatwienia

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w Poradni odbywa się każdego dnia w sekretariacie placówki w godzinach pracy.

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 12ºº do 14ºº.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego