W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 357 w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów dla ochrony (XVII/357/2004)

RSS

Uchwała Nr XVII/357/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów dla ochrony zlewni rzek górnej Odry i Wisły” wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

mając na uwadze, iż:

-          Miasto zamierza zrealizować przedsięwzięcie pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów dla ochrony zlewni rzek górnej Odry i Wisły”, które zostało wskazane przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności,

-          w celu sporządzenia analizy i oceny oraz przygotowania koniecznej dokumentacji tego przedsięwzięcia zawarty zostanie, w ramach Memorandum Finansowego 2000/PL/16/P/PA/003 pomiędzy Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektów ISPA a wykonawcą, kontrakt („Kontrakt na pomoc techniczną”),

-          koszty Kontraktu na pomoc techniczną powinny zostać sfinansowane w 75% ze środków funduszu ISPA (maksymalnie równowartość w PLN 112,5 tys. Euro) oraz w 25% z środków własnych Miasta (maksymalnie równowartość w PLN 37,5 tys. Euro plus podatek od towarów i usług, o ile będzie on prawnie należny),

uchwala:

§ 1

1)       Zawrzeć, pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój a NFOŚiGW, Porozumienie o współfinansowaniu przygotowania przedsięwzięcia, na podstawie którego Miasto Jastrzębie Zdrój zobowiąże się do sfinansowania 25% kosztów Kontraktu na pomoc techniczną ze środków własnych (maksymalnie równowartość w PLN 37,5 tys. Euro plus podatek od towarów i usług, o ile będzie on prawnie należny).

2)       Przyjąć dotację z NFOŚiGW na dofinansowanie Kontraktu na pomoc techniczną. DotacjaNFOŚiGW będzie udzielona w wysokości 40% środków własnych Miasta Jastrzębie Zdrój, o których mowa w punkcie 1. Maksymalna kwota dotacji wynosi 15 tys. Euro, co stanowi równowartość 71 710,5 zł (średni kurs publikowany przez NBP na dzień podjęcia uchwały przez Zarząd NFOŚiGW o przyznaniu dotacji wynosi 4,7807 zł), powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, o ile będzie on prawnie należny.

§ 2

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1)       zawarcia z NFOŚiGW Porozumienia o współfinansowaniu przygotowania przedsięwzięcia,

2)      zawarcia z NFOŚiGW umowy dotacji.

§ 3

Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie na rzecz NFOŚiGW zapłaty przez Miasto jego udziału w finansowaniu Kontraktu na pomoc techniczną, do kwoty 37,5 tys. Euro, co stanowi maksymalnie równowartość 225 tys. zł, powiększonej o podatek od towarów i usług, o ile będzie on prawnie należny.


§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 10.03.2004 13:14
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 295
Drukuj Zapisz do PDF