W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 355 w sprawie zmiany uchwały o odpłatności i zasadach korzystania z publicznych przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju (XVII/355/2004)

RSS

UCHWAŁA NR XVII/355/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 26 lutego 2004 roku

 w sprawie zmiany uchwały o odpłatności i zasadach korzystania z publicznych przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.  o  systemie  oświaty  (tj. Dz. U. z  1996r. Nr   67,  poz.  329  z  późniejszymi  zmianami), 

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala :

 

§ 1

W uchwale Nr XVI/330/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie odpłatności i zasadach korzystania z publicznych przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1, ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     “ 1) Rodzice (opiekunowie) dziecka ponoszą odpłatność za jego wyżywienie w przedszkolu.             

           Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala się w kwocie 3,20zł.”

2)  § 7 otrzymuje brzmienie:

     “ Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004r.”

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004r.

 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz w publicznych przedszkolach w Jastrzębiu Zdroju.

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 10.03.2004 12:46
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2004 12:47
Liczba wyświetleń: 417
Drukuj Zapisz do PDF