W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Budżetu oraz w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta (0914 –31 /10)

RSS

PROTOKÓŁ NR 0914 –31 /10

         z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Budżetu

oraz w  Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Urzędu Miasta

 

 

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Rutkowski Zbigniew     - Przewodniczący zespołu

2. Damian Gałuszka                - Członek zespołu

3. Joanna Żmudzińska             - Członek zespołu

4. Celina Jaworecka                - Członek zespołu

5. Janusz Tarasiewicz              - Członek zespołu

 

Przeprowadził w dniu 11 stycznia 2010 r. w godzinach 9.00 – 10.50 kontrolę rozliczenia zadania pod nazwą „ budowa Zespołu boisk Orlik 2012 przy  ul. Warszawskiej w Jastrzębiu Zdroju”. Kontrola odbyła się w Wydziale Budżetu oraz           w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  Urzędu Miasta  Jastrzębie Zdrój, którego kierownikiem jest Prezydent Miasta – Marian Janecki. W ramach kontroli ustalono: Moje boisko – ORLIK 2012” obejmowało:

1.   Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m), na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni ze sztucznej trawy o wys. źdźbła 6,0 cm z zasypką piaskowo-gumową. Wyposażenie boiska stanowią dwie bramki aluminiowe wraz z siatkami.

2.   Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m) na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni poliuretanowej (linie boisk umożliwiające rozgrywanie meczy koszykówki i siatkówki). Wyposażenie stanowią dwa stojaki do koszykówki wraz z tablicami i koszami z siatkami oraz 2 szt. stojaków do siatkówki wraz z kompletną siatką.

3.   Oświetlenie boisk

4.   Adaptację pomieszczeń szkoły na zaplecze szatniowe i sanitarno-higieniczne wraz z wyposażeniem. dostosowane również dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem umożliwienia niepełnosprawnym korzystania z zaplecza oraz dojazdu do boisk zakupiono akumulatorowe urządzenie samobieżne, „schodołaz”, za pomocą którego osoba na wózku inwalidzkim może pokonać wszelkie schody. Zaplecze wyposażone w instalację wod.-kan., c.o., elektryczną i wentylacji mechanicznej.

5.   Zagospodarowanie terenu

6.   Elementy małej architektury

7.   Ogrodzenia

8.   Plan budżetowy

- wartość kosztorysowa: 2.653.757,91 zł

- plan początkowy: 300.000,00 zł

   a) w Dz. 851 Rozdz. 85154 § 6050       300.000,00 zł

- plan po zmianach : 2.000.000,00 zł

   a) w Dz. 851 Rozdz. 85154 § 6050       300.000,00 zł

   b) w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050   – 1.700.000,00 zł

 

9.   Dofinansowanie

- złożenie wniosku o dotację: 26.03.2009 r.

- dofinansowanie inwestycji umowa nr IKI.08130-111-D/2009 z dnia 22.07.2009 r. z Marszałkiem Województwa Śląskiego na kwotę 333.000,00 zł oraz umowa IKI.08130-229-D/2009 z dnia 26.11.2009 r. z Ministerstwem Sportu i Turystyki na kwotę 333.000,00 zł.

10. Wybór wykonawcy odbył się w trybie przetargu nieograniczonego

- ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 08.06.2009 r.

- otwarcie ofert: 30.06.2009 r.

  Wpłynęło 5 ofert z następujących firm:

Ø  InterHall Sp. z o.o. ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice

Ø  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT ul. Jaworowa 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Ø  Konsorcjum firm: DELL - PROFI ul. Partyzantów 44, 43-300 Bielsko - Biała

Ø  DROMOT Sp. z  o.o. ul. Bielska 32, 43-200 Pszczyna

Ø  Konsorcjum firm: MAGNAT Sp. z o.o. ul.  Sztolniowa 49, 44-251 Rybnik i ALL ATA TRADING AGENCY Sp. z o.o. ul. Górnośląska 21, 43-200 Pszczyna

- rozstrzygnięcie przetargu: 03.08.2009 r.

·         ważnych ofert: 1

·         wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy InterHall Sp. z o.o.  ulica  Józefowska 6, 40-144 Katowice za kwotę: 1.575.967,88 zł

 


11. Zawarto umowy:

·         prace projektowe

·         roboty budowlano – montażowe

·         nadzór

·         tablica informacyjna

na łączną kwotę: 1.793.398,14 

 

Łącznie po rozliczeniu: 1.614.605,03 

                   w tym:

                  a) środki Ministerstwa Sportu i Turystyki – 333.000,00 zł

                  b) środki Marszałka Województwa Śląskiego – 333.000,00 zł

 

Kontrola wykonywana przez członków Zespołu Kontrolnego uwzględniła wszystkie kryteria przyjęte dla standardów kontroli ze szczególnym uwzględnieniem kryterium rzetelności czyli wydatkowania środków finansowych . W związku z powyższym ustalono:

  1. zasady rachunkowości obowiązujące w Urzędzie Miasta  Jastrzębie Zdrój pozwalają zapewnić rzetelne przedstawienie stanu faktycznego,
  2. W dokumentacji znajdują się protokoły odbioru robót lub protokoły częściowego odbioru robót podpisane przez przedstawiciela wykonawcy , przedstawiciela inwestora i Inspektora Nadzoru.
  3. Kwota i zakres wykonanych robót wynikających z w/w protokołów odpowiada kwocie i zakresowi wymienionych w fakturach wystawionych przez wykonawcę.
  4. kwota do zapłaty wynikająca z faktur miała swoje zabezpieczenie w budżecie.
  5. faktury poosiadają prawidłową klasyfikację budżetową i są podpisane przez pracownika merytorycznego Urzędu odpowiadającego za daną inwestycję oraz zostały sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym.

 

Zespół kontrolny komisji Rewizyjnej Rady Miasta w ramach kontroli tej inwestycji ustalił, że przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane efektywnie i oszczędnie. Realizacja tego zadania miała swoje odzwierciedlenie w uchwałach Rady Miasta , planach finansowo -  rzeczowych i została ujęta w budżecie.

 

Informacyjnie wysłuchano Pana Skarbnika Miasta -  Dariusza Holesza i Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji – Marię Pilarską.

 

 

Komisja Rewizyjna nie  wniosła żadnych zastrzeżeń w zakresie kontrolowanego zadania.

Załączniki 1 – 36

 

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

Protokół został sporządzony w Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

  1. Zbigniew Rutkowski                                             .................................
  1. Janusz Tarasiewicz                                                        .................................

3.   Grzegorz Matusiak                                                        .................................

4.   Joanna Żmudzińska                                             .................................

5.   Celina Jaworecka                                                 .................................

6.   Damian Gałuszka                                                 .................................

 

Kierownik

kontrolowanej jednostki

……………………………………..

 

Jastrzębie Zdrój, dnia 19 stycznia   2010 r.

 

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 19.01.2010
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 19.01.2011 11:59
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 566
Drukuj Zapisz do PDF