W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Protokół z kontroli zleconej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój (0914 – 31Z/2010)

RSS

PROTOKÓŁ NR 0914 – 31Z/2010

z kontroli zleconej  przeprowadzonej  w Urzędzie Miasta Jastrzębie – Zdrój.

 

 

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1.   Zbigniew Rutkowski        - Przewodniczący zespołu

2.   Janusz Tarasiewicz          - Członek zespołu

3.   Joanna Żmudzińska       - Członek zespołu

4.   Celina Jaworecka           - Członek zespołu

5.   Damian Gałuszka           - Członek zespołu

6.   Stefan Woźniak               - Członek zespołu

 

przeprowadził kontrolę zleconą przez Radę Miasta w Urzędzie Miasta Jastrzębie – Zdrój, którego kierownikiem jest mgr Marian Janecki – Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój.

Kontrola odbyła się w dniach: 3 grudnia 2009 r., 18 grudnia 2009 r. , 7 stycznia 2010 r., 18 stycznia  2010 r., 1 luty  2010 r. 11 października 2010 r.,                              18 października 2010 roku i dotyczyła przetargu na dzierżawę pasaży podziemnych pod skrzyżowaniem ulic Piłsudskiego, Arki Bożka oraz Warszawską
i Mazowiecką.

Zakresem kontroli objęto wydziały odpowiedzialne za realizację w/w zadania.

 

Integralne części protokołu stanowią następujące załączniki:

  • 1 - dokumentacja przetargowa z załącznikami (strony od nr 1 do 186).
  • 2 - dokumentacja dotycząca przejść podziemnych (strony od nr 1 do 147)
  • 3 - załączniki pozostałe, które stanowią integralną część dokumentacji.

 

Wysłuchano informacyjnie:

Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój – mgr Mariana Janeckiego

II Zastępcę Prezydenta Miasta – Pana Krzysztofa Baradzieja

Naczelnika Wydziału Mienia – mgr inż. Daniela Zarzyckiego

Kierownika Referatu – inż. Magdalenę Kapała

Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości – Panią Beatę Olszok

Przedstawiciela Firmy Usług Projektowych – mgr inż. Romana Rogowskiego

Naczelnika Wydziału Architektury – mgr inż. Barbarę Mirecką

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – inż. Wojciecha Długosza

Skarbnika Miasta – mgr Dariusza Holesza

Przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej – Zastępcę Komendanta, młodszego brygadiera Mirosława Juraszczyka i Szefa Prewencji - kapitana Roberta Myrcha

 

 

W ramach przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny zwrócił szczególną uwagę na zapisy znajdujące się w operacie szacunkowym sporządzonym przez Rzeczoznawcę Majątkowego mgr inż. Marię Tatarczyk, którego celem było określenie wysokości nakładów poniesionych przez Dzierżawcę na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Jastrzębie – Zdrój, obejmujących przejścia podziemne „A” i „B”.

 

Podstawą formalną do sporządzenia operatu szacunkowego było zlecenie Urzędu Miasta w Jastrzębiu – Zdroju, umowa nr M.08130-49/2008, zawarta dnia
20 lutego 2008 r.

 

1). Dotyczy pozwolenia na budowę.

 

Strona 154, punkt 2 :”ZAKRES WYCENY” – cyt.: „Wyceną objęto nakłady poniesione przez Dzierżawcę na nieruchomościach stanowiących własność Miasta, obejmujących przejścia podziemne, położone
w Jastrzębiu Zdroju w rejonie Al. J. Piłsudskiego oraz ul.: A. Bożka, Warszawskiej i Mazowieckiej.

Nakłady obejmują wykonane przez Dzierżawcę boksy handlowe, drzwi wejściowe wraz z kratami oraz boksy handlowe wybudowane w 2005 r. na podstawie pozwolenia na budowę Ar. 7353-109/o4 z dnia 2004.05.12 oraz Ar. 7353-75/04 z dnia 27.08.2004 r.” – koniec cytatu.

 

Przywołane w treści tego opisu pozwolenia na budowę sugerują, że dotyczą one wszystkich nieruchomości znajdujących się w podziemiach.

Odnoszą się one jednak tylko do dwóch pawilonów wybudowanych przez osoby trzecie.

 

2). Zmiana funkcji – strona 156 w opisie przedmiotu wyceny czytamy: „Przejścia nie zatraciły swojej pierwotnej funkcji i nadal stanowią ciągi komunikacyjne”.

 

Na stronie 169 natomiast mamy opis stanu technicznego obiektów budowlanych, kończącego się zdaniem: „... zużycie funkcjonalne i środowiskowe przyjęto równe zero, ponieważ funkcja obiektów pozostała bez zmian”.

Rodzi się zatem kolejne pytanie, czy to są nadal ciągi komunikacyjne, czy pasaże handlowe?

 

3). Stan techniczny

Cytat opisu ze strony 169: „Przejście podziemne „A” i „B” z boksami handlowymi są w stanie technicznym zadowalającym, występują drobne uszkodzenia i zacieki, wymagają bieżących konserwacji. Pawilony handlowe na schodach i w przejściu „B” są w lepszym stanie technicznym” – koniec cytatu.

 

Zdumiewa wiedza osoby podpisanej pod tym operatem, skoro sama stwierdza na wielu stronach, w tym na stronie 156 w części dotyczącej opisu przedmiotu wyceny – „brak dokumentacji technicznej”.

Zdaniem Zespołu Kontrolnego osoba wykonująca operat szacunkowy, jak również osoby akceptujące ten dokument błędnie wypowiedziały się w tych kwestiach, co było następstwem kolejnych zdarzeń, np. takich jak naliczenie i wypłacenie nakładów, czy zawarcie umowy dzierżawy.

Zdaniem Zespołu Kontrolnego postępowanie dotyczące zakupu nakładów obarczone było błędem,  ponieważ dokonano zwrotu nakładów na  obiekt , który nie posiadał pozwolenia  na użytkowanie.

Ocena Rzeczoznawcy, że przejścia podziemne „A” i „B” są w stanie technicznym zadowalającym – jest nieprawdziwa, czego dowodem jest opinia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 maja 2010 r.
o stwierdzonych nieprawidłowościach w przedmiotowych obiektach, co ma skutki finansowe w kwocie 1.852.000,00 złotych, którą należy zabezpieczyć z budżetu Miasta.

 

W związku z powyższym w celu ustalenia zasadności wniosku o wydatkowaniu kwoty 1.852.000,00 złotych z budżetu miasta, Komisja Rewizyjna Rady Miasta wnioskuje o skierowanie tej sprawy na drogę postępowania sądowego w celu wyegzekwowania od dzierżawcy , tj. firmy „TERBOG” Józef Bogdan Chorążyczewski , zapłaty związanej z koniecznością wykonania wentylacji i oddymiania przejść podziemnych na skutek budowy boksów handlowych bez wymaganego prawem pozwolenia.

Wniosek w załączeniu.  

Dokumentację stanowią załączniki od numeru 1 do 3.

 

Protokół został sporządzony w Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

  1. Janusz Tarasiewicz                                              .................................
  2. Joanna Żmudzińska                                             .................................
  3. Celina Jaworecka                                               .................................
  4. Damian Gałuszka                                                 .................................
  5. Stefan Woźniak                                                   .................................

 

Kierownik

kontrolowanej jednostki

……………………………………..

 

Jastrzębie – Zdrój, dnia 25 października  2010 r.

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 19.01.2011 11:19
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 755
Drukuj Zapisz do PDF