W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Protokół z kontroli przeprowadzonej u Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych oraz w Wydziale Kultury i Sportu (0914 –29 /09)

RSS

PROTOKÓŁ NR 0914 –29 /09

         z kontroli przeprowadzonej

u Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych oraz w Wydziale Kultury i Sportu.

 

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Rutkowski Zbigniew     - Przewodniczący zespołu

2. Janusz Tarasiewicz               - Członek zespołu

3. Damian Gałuszka                 - Członek zespołu

4. Joanna Żmudzińska             - Członek zespołu

 

Przeprowadził w dniu 12 listopada w godzinach 10.00 – 12.15 kontrolę w w/w jednostkach pod kątem realizacji wyodrębnionych zasobów publicznych – działalność pożytku publicznego i wolontariatu za rok 2008. W ramach czynności sprawdzających skontrolowano następującą dokumentację:

·         roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 oraz jego zgodność z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.                 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U z dnia 29 maja 2003 r. )

·         zarządzenie nr Or. 0151 – 442/2007 Prezydenta miasta Jastrzębia Zdroju z dnia 16 listopada 2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Jastrzębie Zdrój w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa w roku 2008.

·         zarządzenie nr Or.151 – 441/2007 z dnia 16 listopada 2007 Prezydenta miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu, oferta wspierania zadań publicznych miasta Jastrzębie Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2008.

·         zarządzenie nr Or. 151 – 444/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu oferta na wspieranie zadań publicznych miasta Jastrzębie Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2008.

·         zarządzenie nr Or.IV.0151 – 127/2008 Prezydenta Miasta z dnia 24 stycznia 2008 r.  w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć komisji konkursowej ds. dotacji z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z dziedziny kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe.

·         zarządzenie nr Or. IV. 0151 – 31/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć komisji konkursowej ds. dotacji z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z dziedziny kultury.

·         protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. dotacji z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z dziedziny kultury z dnia 19 kwietnia 2007r.

·         protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. dotacji z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z dziedziny kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży z dnia 17 stycznia 2008 r.

·         ofertę organizacji pozarządowej: Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębie               – Szeroka na realizację zadania publicznego Miejskie zawody                 sportowo – pożarnicze jednostek OSP.

·         zestawienie wykonania budżetu dla wydatków od 1.01. 2008 do                        31. 12. 2008

 

Definicja dzielności pożytku publicznego opiera się na 3 elementach : prowadzą ją organizację pozarządowe lub podmioty z nimi zrównane, ma charakter społecznie użyteczny prowadzona jest w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawa Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariatu.  Jako zadania publiczne należy rozumieć zadania, które zostały ustawowo określone jako zadania władz publicznych  lub tworzonych przez nie jednostek organizacyjnych. Sfera tych zadań zgodnie z art.4 U Dz.  PPiW miała następujący zakres. Edukacja, kultura, kultura fizyczna i sport, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna. Ocenę formalną złożonych wniosków  w w/w zakresie przeprowadza Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych eliminując niekompletne                  i nieprawidłowe. Dalsze rozpatrywanie ofert odbywa się w stosownych wydziałach w ramach posiedzenia komisji konkursowej.

 

Zespół kontrolny komisji Rewizyjnej sprawdził zadania publiczne zlecone przez Wydział Kultury i Sportu następującym stowarzyszeniom:

1.   Stowarzyszenie Kobiet na rzecz Propagowania Kultury Śląskiej

     Organizacja IV festiwalu kultury Śląskiej pn.  – „Nasze Miody”  przyznano     kwotę 6000 zł.

·         Sprawdzono ofertę z  dnia 7. 12. 2007

·         umowę nr KS08130 – 97/2008 z 21. 02. 2008

·         sprawozdanie z dnia 11. 09. 2008

·         analizę sprawozdania oraz rozliczenie przez wydział Kultury i Sportu 26. 09. 2008

·         karty oceny zadań.

2.   Śląskie towarzystwo Muzyczne – Organizacja „III Międzynarodowego festiwalu muzyki Dawnej im. Gorczyckiego – Europa Muzycznych Źródeł”  Przyznano kwotę 9500 zł .

·         Sprawdzono ofertę z dnia 19. 12. 2007

·         umowę nr KS08130 – 92/2008 z 21. 02. 2008

·         sprawozdanie z dnia 30. 05. 2008

·         analizę sprawozdania oraz rozliczenia przez Wydział Kultury                   i Sportu z 23. 06. 2008

·         karty oceny zadania.

3.   Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego – Szkolenie dzieci i młodzieży. Kwota 56 tys. zł

·         sprawdzono ofertę z dnia 19. 12. 2007

·         umowę nr KS08130 – 17/2008/W z dnia 30.01. 2008

·         sprawozdanie z dnia 30. 12. 2008

·         analizę sprawozdania oraz rozliczenie przez  Wydział Kultury                i Sportu z dnia 22. 01. 2009

·         karty oceny zadania

 

         Zespół kontrolny komisji Rewizyjnej oceniając realizacje zadań publicznych ( w kontrolowanym zakresie) stwierdza , że w/w stowarzyszenia wykonały deklarowane zadania zgodnie z zawartą umową , terminowo złożyły sprawozdania merytoryczne i finansowe, jak również potwierdziły realizację tych zadań dokumentacją faktograficzną ( zdjęcia, protokoły z przekazywanych nagród, umowy  z artystami, umowy z trenerami).

Informacyjnie wysłuchano Panią Irenę Kowalską Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych , Panią Grażynę Matysik   -Inspektora w Wydziale Kultury i Sportu.

Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag w zakresie kontrolowanego zadania przyjmując protokół bez zastrzeżeń.

Dokumentację stanowią załączniki od numeru 1 –11 .

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

Protokół został sporządzony w Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

  1. Zbigniew Rutkowski                                             .................................
  1. Janusz Tarasiewicz                                                        .................................

3.   Grzegorz Matusiak                                                        .................................

4.   Joanna Żmudzińska                                             .................................

5.   Celina Jaworecka                                                 .................................

6.   Damian Gałuszka                                                 .................................

 

Kierownik

kontrolowanej jednostki

……………………………………..

 

Jastrzębie Zdrój, dnia 17 listopada  2009 r.

 

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 17.11.2009
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 19.01.2011 11:49
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 666
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.