W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Nieruchomości (0914 –28 /09)

RSS

                        PROTOKÓŁ NR 0914 –28 /09

z kontroli przeprowadzonej

 w Miejskim  Zarządzie Nieruchomości

 

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Janusz Tarasiewicz               - Przewodniczący zespołu

2. Rutkowski Zbigniew             - Członek zespołu

3. Damian Gałuszka                 - Członek zespołu

4. Grzegorz Matusiak               - Członek zespołu

5. Joanna Żmudzińska             - Członek zespołu

 

Przeprowadził w dniach 5 października w godz. 9.00  - 11.20 oraz      19 października  w godz.  8.30 do 10.30 kontrolę w Miejskim Zarządzie Nieruchomości pod kątem realizacji zadnia „ Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne  - Pszczyńska 292 ”. W ramach czynności kontrolnych sprawdzono -

Dokumentację przetargową na którą składały się następujące dokumenty:

·          pozwolenie na budowę

·         kosztorys inwestorski

·         dokumentacja projektowa

·         protokół postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, wraz ze wszystkimi załącznikami

·         oferty złożone przez wykonawców

·         ogłoszenia o przetargach i wynikach postępowania

·         oświadczenia i zaświadczenia złożone w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego dot. m.in. wadium.

Kontrola realizacji umowy z wykonawcą na którą składały się 3 elementy: przedmiot umowy, termin realizacji oraz wynagrodzenie wykonawców.

W wyniku kontroli przedmiotu umowy: „ Adaptacja pomieszczeń lokali socjalnych  - Pszczyńska 292”  ustalono , że pokrywa  się z kosztorysem inwestorskim                  i wybraną ofertą. Kontrola w zakresie terminu realizacji potwierdziła zabezpieczenie środków finansowych w budżecie jednostki – Miejski Zarząd Nieruchomości. Nieterminowe realizacje  zadań przez wykonawców skutkowały egzekucjami kar umownych. W ramach kontroli wydatkowania środków finansowych na realizację  w/w inwestycji zespół kontrolny ustalił.

W dokumentacji znajdują się protokół odbioru robót lub protokoły częściowego odbioru robót.

Powyższe protokoły są podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, przedstawiciela inwestora i inspektora nadzoru.

Kwota i zakres wykonanych robót wynikających z w/w protokołów odpowiadają kwocie i zakresowi wymienionych w fakturach wystawionych przez wykonawcę.

Kwoty do zapłaty wynikające z faktur miały swoje zabezpieczenie w budżecie.

Faktury posiadają prawidłową klasyfikację budżetową , są podpisane przez pracownika merytorycznego odpowiadającego za tą inwestycję i sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym .

Środki do wypłaty zostały zatwierdzone przez Beatę Olszok -  Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości  z kontrasygnatą głównej księgowej Agnieszki Wojtysiak.

Kwota wypłacona wykonawcy odpowiada kwocie wynikającej z zawartej umowy.

Ustalenia poczynione przez Zespół Kontrolny dowodzą , że w trakcie realizacji tego zadania, „Adaptacja pomieszczeń Pszczyńska 292 na mieszkania socjalne” zostały zachowane wszystkie standardy dotyczące kryteriów kontroli czyli: zachowania zgodnie z prawem( kryterium legalności) zachowania gospodarne (kryterium gospodarności), zachowania celowe ( kryterium celowości) jak również zachowanie rzetelności( kryterium rzetelności).

W związku z powyższym Zespół Kontrolny komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój stwierdza co następuje:

Zrealizowana  inwestycja odpowiada przyjętym założeniom technicznym i budżetowym, jak również ma odzwierciedlenie w uchwałach Rady Miasta,                  w planach finansowo rzeczowych oraz została ujęta w budżecie. Wydatki zostały wykonane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Komisja Rewizyjna przyjęła protokół Zespołu kontrolnego bez zastrzeżeń.

Informacyjnie wysłuchano Panią Beatę Olszok  - Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

Dokumentację stanowią załączniki od numeru 1 – 35.

 

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

Protokół został sporządzony w Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

 

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

  1. Zbigniew Rutkowski                                             .................................
  1. Janusz Tarasiewicz                                                        .................................

3.   Grzegorz Matusiak                                                        .................................

4.   Joanna Żmudzińska                                             .................................

5.   Celina Jaworecka                                                 .................................

6.   Damian Gałuszka                                                 .................................

 

 

Kierownik

kontrolowanej jednostki

 

..................................

 

 

Jastrzębie Zdrój, dnia 23 października  2009 r.

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 23.10.2009
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 19.01.2011 11:26
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 561
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.