W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr LXIII/814/2010

Wersja strony w formacie XML

Uchwała Nr LXIII/814/2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 28 październik 2010 roku

 

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 14, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 4, art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

 

§ 1

1. Ustalić zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój (miasta na prawach powiatu).

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Prezydent sporządza roczne sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały i przedstawia je Radzie w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

 

§ 3

Niniejsza uchwała nie narusza zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ustalonych w odrębnych uchwałach Rady.

 

§ 4

1. Traci moc uchwała Nr XXVIII/473/96 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszowych za lokale użytkowe – komunalne położone na terenie Miasta Jastrzębia Zdroju.

2. Traci moc uchwała Nr XLIII/904/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie Zdrój.

3. Traci moc uchwała Nr XXI/271/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/904/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie - Zdrój.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane