W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr LIX/747/2010

Wersja strony w formacie XML

Uchwała Nr LIX/747/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 27 lipca 2010 r.

 

 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2010

 

 

Na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14 poz. 92 z późniejszymi zmianami),

 

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Określić zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2010, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr LIII/675/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2010.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały nr LIX/747/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 27 lipca 2010 r.

 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2010

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

 

155 000

1.

Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a)

40 000

2.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40)

25 000

3.

Dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)

40 000

4.

Dokonywanie zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia (art.26f)

0

5.

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art.11)

50 000

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

 

1 200 991

1.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ

887 760

2.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

108 962

3.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

147 269

4.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

57 000

5.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

0

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane