W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr LVI/710/2010

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR LVI/710/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie Regulaminu odwołania Przewodniczącego Rady Miasta

 

     Na podstawie art. 19 ust. 4 w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz.U z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Regulamin odwołania Przewodniczącego Rady Miasta zwanego dalej „Przewodniczącym”.

 

§ 2

 

1. Głosowanie przeprowadza Komisja  Skrutacyjna, wybrana spośród radnych w głosowaniu jawnym.

2. Członkowie Komisji  Skrutacyjnej wybierają Przewodniczącego Komisji.

 

§ 3

 

Rada Miasta odwołuje Przewodniczącego w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 

§ 4

 

1. Głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania.

2. Karty do głosowania przygotowuje i wydaje radnym Komisja  Skrutacyjna.

3. Karty do głosowania Komisja Skrutacyjna opatruje pieczęcią Rady Miasta.

 

§ 5

 

1. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna  zamieszcza:   

    a/   kwestię: „czy jesteś za odwołaniem Przewodniczącej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

         Aliny Chojeckiej”;

    b/  następujące opcje:

  jestem za

  jestem przeciw

  wstrzymuję się od głosu

 

2. Głosowanie odbywa się poprzez podkreślenie linią poziomą wybranej opcji.

 

§ 6

 

W głosowaniu stosuje się następujące zasady:

1.   Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wybrano jedną opcję.

2.  Jeżeli na karcie do głosowania nie wybrano żadnej z opcji, głos uznaje się za ważny bez dokonania wyboru (wstrzymujący się).

3.   Głos uznaje się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania wybrano więcej niż jedną z opcji,  albo głos oddany za pomocą karty nie ostemplowanej pieczęcią Rady Miasta. Za nieważny głos uznaje się również głos na karcie całkowicie przedartej.

4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych opcji albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosu.

  

 

 

§ 7

 

Komisja Skrutacyjna otwiera urnę wyborczą i dokonuje ustalenia liczby głosów według zasad określonych w § 6.

 

§ 8

 

1. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół głosowania.

2. W protokole wymienia się liczbę:

1/ radnych uprawnionych do głosowania,

2/ oddanych głosów,

3/ głosów nieważnych,

4/ głosów ważnych,

      5/ głosów ważnych oddanych na poszczególne opcje.

3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji  Skrutacyjnej obecne przy jego sporządzaniu.

4. Komisja  Skrutacyjna opatruje protokół pieczęcią Rady Miasta.

5. Protokół wraz z kartami do głosowania Komisja Skrutacyjna dołącza do protokołu sesji Rady Miasta.

 

§ 9

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół głosowania.

 

§ 10

 

Stwierdzenie odwołania Przewodniczącego dokonuje się w drodze uchwały Rady Miasta.

 

§ 11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane