W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr LVI/708/2010

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR LVI/708/2010

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie zmiany statutu Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu Zdroju stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/967/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 7 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu w Jastrzębiu

 

Na podstawie art. 18 ust. i i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr i 57. poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a:

 

§1.

W statucie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu Zdroju stanowiącym załącznik nr Ido Uchwały Nr XLV/967/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 7 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu w Jastrzębiu Zdroju wprowadzić następujące zmiany:

 

§ 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

..3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). ":

 

§ 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

..1. Przedmiotem działalności JZK jest:

Zarządzanie targowiskami miejskimi.

Zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

Prowadzenie miejskich parkingów.

Prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Prowadzenie gminnego punktu odbioru odpadów niebezpiecznych.

Prowadzenie punktu odbioru padłych zwierząt.

Prowadzenie usług pogrzebowych.

Utrzymanie szaletów miejskich.

Utrzymanie pionowego oznakowania drogowego i sygnalizacji świetlnych.

Utrzymanie miejskich zegarów.

Utrzymanie podświetlanych nazw osiedli.

Utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej.

Pobór opłat targowych.

Pobór opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania.

Wykaszanie poboczy dróg.

Prowadzenie nasadzeń roślin i utrzymanie zieleni.

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami i zwierzętami dziko żyjącymi.

Wymiana piasku w piaskownicach i placach zabaw.

Usuwanie dzikich wysypisk.

Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew.

Sprzedaż akcesoriów pogrzebowych.

Planowanie, prowadzenie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych. '".

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane